Abutilon theophrastii,  lindmalva

DALARNES FLORA 1949

Abutilon Theophrastii Med.

Tillf. inkommen. Ö. Gagnef Bäsna v. ett hönseri 1942 (Bn)

Tillbaka