Stellaria alsine ,  källarv

DALARNES FLORA 1949

Stellaria alsine Grimm (S. uliginosa). - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

spr.(-ta.) främst i sydöst o. nordväst (även på fjällen), s. i centrum o. sydväst-ut. S. By o. Folkärna ta., eljest spr. upp till Svärdsjö Vintjärn (Aul.)!, Svartnästrakten (fl.) o. Spaksjön (WIG.). B. spr.; Grangärde dock s.(?): Grängesberg! Ö., spr. genom Gagnef-Äl-Bjursås-Leksand-Rättvik (till Dådran: Hng); annars mer s.: Siljansnäs Björken!; Boda Ovanmyra (Gn), Silverberg mot N. Ockran (Joh.); Ore (Kd), Arvet!; Dalfors (Vd); Orsa nedre Enån (Bj.), Slättberg (Fdn), Lindorna, Tallhed (Ag), Skattungbyn (Ld o.a.), Djurberga (Bk); Mora Sälen (Fdn); Siljansfors fl. (LUNDBL.), m. Kättbo o. Vänjan!; Våmhus Andjusvarden (Fd); Vänjan Landbobyns besp.-skog (Vd); Älvdalen Garberg (Vd), Blyberg!, V.-Myckeläng!; 4 lok. i norr (se VEST.); Hamra Kyrkbyn, Knoppen (Ad). V. Säfsnäs Annefors (At) ; Floda Skärklackens fäb., Holsåkers kvarnar (At) ; Malung Andersviksberg!; Arvssälen, Mo-Myckelberg (Håk.), St. Lyberget!; Lima o. Transtrand spr. (c. 20 lok.) mest omkr. fjällen. F. d:o (c. 30 lok.), i norr till Grövelsjöfjällen!, Töfsingdalen (FLD, ARW.) o. Rävtjärnsvåla!; även uppstig. på Härjehogna!, Storvätteshogna m.fl.! - 0: Sundborn, Enviken, Sollerö, Nås, Järna, Äppelbo.

Tillägg 1960

S. alsine. - B. Grangärde Saxberget o. Buberg (Bj.), Rifallet (Bj. m.fl.). Ö. Orsa Storstupet (Bj.); Venjan Kyrkbyn (H. v. P.). V. Floda Källbäcken (Bj. m.fl.); Malung Malungsfors v. älven (Er.).

Tillägg 1970

S. alsine. - B. Grangärde Norrvik o. Ö. Orsa Rädsjö-bäcken (Bj.). V.Tyngsjö v. skolan o. landsv:n (Er.), Barktorp (Osc.).

SBT .81 1987

S. alsine, källarv. Leksand Åsledsberget mot N och V,flerstädes i källor och småbäckar; BastbergsgropenSSO om Bastbergs fäb; mellan Åijer och Vargnäs, i dike från källa; Heden (allt LK).

Tillbaka