Salix repens ssp. repens ,  krypvide

DALARNES FLORA 1949

Salix repens L. - WAHLENBERG 1826 (Linne 1734 (Fl. dal. p. 52».

spr.-ta. (lokalt a.), mer s. inom högre bergstr. o. norrut; knappt nående fjällen. Känd fr. alla sur utom Idre. S. ej s. upp till Svärdsjö kring Svärdsjön (fl.); Lumsheden o. Borrsjöån (WIG.), Vintjärnsjön (Wr), L. Björnmossen (norrut, 1 ex.) o. Vällingbäck (At); Enviken åtm. Marnäs (Hng). B. spr. Ö. spr.-ta. (främst omkr. Siljan), upp till Bingsjö!, Fintshögst (Kil.), Furudal!, Orsa o. Våmhus (ännu m. Fjäsko o. Dyversjön!); Vänjan fl.; Älvdalen fl. till Näset o. Örat järn!; 5 lok. i nordväst (se VEST.); Hamra fl., åtm. till Fågelsjö (At). V. spr.(-ta.) upp till Lima kring Tisjön (Sj.) o. älvbygden till Sörnäs!; Transtrand (Kd), Hemfjället (i granreg.)! F. Särna Särnabyn v. sjön! (FLOD.).

»v. glabrata» (KRÖN.), uppgiven som a. (IVER.), motsvarar ± »artren» repens; allmännast äro dock mellanff. till följ. (»S. aren.X rep.», FLOD.).

S. repens X viminalis.

B. Ludvika Storgården v. stranden (flera ex., inkomna på 1930-t.: Fd, det. Grapeng.).

Tillbaka