Salix repens ssp. repens    Krypvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sandig mark,kärr,dikeskanter, allmän, (28 lokaler) , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [669790, 152136] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [669658, 148751] ), nästan uttorkad bäckravin, 2011 (DABS)
SILVBERG

500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Koppar-Kalles,myren (12F 9d , [66955, 14666] ), 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [669740, 146856] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [669501, 147306] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
VIKA

Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ), ~refl~ ,slaggfylld strand, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Höganäsbadet (13G 7b , [673843, 150620] ), sandrevel, rel spridd längs sjöns stränder , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg,, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [666177, 146382] ), ängsmark, 2015 (IPt)
GRANGÄRDE

Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ), f.d.grustag, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ), kärr, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [672527, 146173] ), skogskant mot myr, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673540, 148111] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Sörskog (13F 8f , [674497, 147654] ), vägkant, 2009 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ), ~refl~ ,fuktig vägkant, ,frekvens ej bedömd 2005 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [674094, 148004] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144856] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ), ängsmark, 2014 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ), fuktig ängsmark, 1 buske , 1986 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ), rikkärr och sjöstrand, spridd , 2013 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.), (14F 2b , [6763525, 1456159] ), svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), gles barrskog, enstaka , 2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), sumpig strand, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.), (14F 3c , [6767741, 1461999] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ), kant mellan hygge och myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Solberga (14F 2d , [67631, 14681] ), fuktigt parti av botten på kalkbrottet, enstaka , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ), ~refl~ ,svad, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ), ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [677390, 146907] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [677494, 146767] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ), ~refl~ ,dike, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14818] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORE

Holmmyren vid Andån (14F 5d , [677658, 146638] ), rik skogsmyr, riklig (ej helt säkert bestämd) , 2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [677719, 146738] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, tiotals , 2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ), sjöstrand,gungfly, riklig , 2008 (LBr)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ), fd myrslog, rikligt , 2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [678814, 146683] ), bäck/vägtrumma med liten uppdämning, ett par buskar , 2017 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ), myr, enstaka , 2011 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, väl spridd , 2017 (GHa)
Floten (artp.), (14F 9c , [6795104, 1462355] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14622] ), liten udde i sjö, fåtal , 2014 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ), liten strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ), diken vid vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Koppången 13 km S Älvho (artp.), (15E 1i , [6807663, 1444865] ), soligent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [681940, 142097] ), längs bäck, flertal , 2015 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [680787, 145921] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [680861, 145899] ), sandig vägslänt, enstaka , 2017 (GHa)
Stormyren (artp.), (15F 1b , [6809547, 1458166] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.), (15F 3c , [6817542, 1460444] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [673287, 141114] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Siljansfors försökspark , Äjsjöns NV strand (14E 0d , [675442, 141985] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugens NV del (14E 0e , [675156, 142027] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [675321, 142353] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,170 m NNV Nybruket (14E 0e , [675378, 142233] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 80 m V landsvägsbron (14E 0e , [675398, 142263] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,330 m SO Lavasdammen (14E 0e , [675402, 142185] ), stig, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens V-S strand (14E 0e , [67542, 14216] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 100 m VNV Leksbergsvägens infart (14E 0e , [675486, 142114] ), 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Karlsmyren (14E 2j , [676431, 144579] ), blötmyr, spridd över myren , 2007 (LBr)
Norr om Hemus (artp.), (14E 3f , [6767427, 1429801] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, 2011 (IPt)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Färnäs mot NO (14E 3h , [676639, 143719] ), tjärnkant, 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ), vägkant, 2015 (DABS)
Turlok (artp.), (14D 3j , [6767280, 1398021] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen (artp.), (14D 5h , [6776779, 1389137] ), gölkantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), strandkant, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [679143, 139803] ), rik skogsmark, en buske , 2017 (LBr)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ), ~refl~ ,myrkant, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
HAMRA

Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
FLODA

1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ), skogsbilvägkant mot myr, 2011 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.), (13E 1h , [6707381, 1435318] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Kläberget (13E 2g , [671446, 143335] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), ängsmark i skog mot sjö, 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [670614, 142342] ), vägkant, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 9b , [6695250, 1407533] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), mosse/kärr, 2008 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [670864, 141089] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
Träkol 500 mV (13E 2c , [671220, 141221] ), ~refl~ ,älvstrand, 2001 (HLe)
Strax S Svenstjärn (13E 3b , [6718846, 1409140] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ), ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [670477, 140813] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), vägkant, 2014 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [671310, 140281] ), bäck, 2013 (HLe)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ), ~refl~ ,väg över sank myr, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Stockholmsdammen (artp.), (13D 3e , [6717790, 1371283] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.), (14C 1j , [6755100, 1345000] ), 1980 (Louise Grundeus)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ), vägkant, 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ), våtäng, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ), ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Digerbodkölen (artp.), (14D 6c , [6781070, 1361760] ), myr, sänka, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
IDRE

Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora