Salix repens ssp. repens    Krypvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sandig mark,kärr,dikeskanter, allmän, (28 lokaler) , 1987 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Stora Ljusmyran (artp.), (12F 6j , [6681865, 1498725] ), kärr, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696580, 1487510] ), nästan uttorkad bäckravin, 2011 (DABS)
SILVBERG

500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ), myr med genomsilande bäck, 2020 (SNy)
Koppar-Kalles,myren (12F 9d , [66955, 14666] ), 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ), myr vid skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699007, 1470226] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ), fattigmyr, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6707077, 1486854] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Dammmyran 600 m OSO om Starens (13F 1i , [67058, 14934] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ), ~refl~ ,slaggfylld strand, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
SUNDBORN

Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6727927, 1502824] ), intermediärt kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Höganäsbadet (13G 7b , [6738430, 1506200] ), sandrevel, rel spridd längs sjöns stränder , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg,, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Lilla Björnmossesjön (artp.), (13G 9e , [6748507, 1521380] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754028, 1514310] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768274, 1497720] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
GRANGÄRDE

Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ), f.d.grustag, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ), kärr, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713796, 1462949] ), vägdike, 2018 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725270, 1461730] ), skogskant mot myr, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735400, 1481110] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ), vägkant, 2009 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ), ~refl~ ,fuktig vägkant, ,frekvens ej bedömd 2005 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6746973, 1483977] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna, vägen till Fjällberget (13E 6g , [6734238, 1431914] ), skogsbilvägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739392, 1450968] ), strandkant, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
LEKSAND

Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
S Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ), fuktig ängsmark, 1 buske , 1986 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ), rikkärr och sjöstrand, spridd , 2013 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Vindskyddet (artp.), (14F 1f , [6759235, 1477732] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.), (14F 2b , [6763525, 1456159] ), svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), gles barrskog, enstaka , 2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), sumpig strand, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.), (14F 3c , [6767741, 1461999] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ), kant mellan hygge och myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Solberga (14F 2d , [67631, 14681] ), fuktigt parti av botten på kalkbrottet, enstaka , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ), ~refl~ ,svad, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ), ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ), ~refl~ ,dike, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67761, 14818] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORE

Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig (ej helt säkert bestämd) , 2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, tiotals , 2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ), sjöstrand,gungfly, riklig , 2008 (LBr)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ), fd myrslog, rikligt , 2017 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ), bäck/vägtrumma med liten uppdämning, ett par buskar , 2017 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ), myr, enstaka , 2011 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ), myr, enstaka , 2018 (GHa)
Älgtjärnarna (14F 7g , [67896, 14817] ), skogsbryn, enstaka , 2018 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, väl spridd , 2017 (GHa)
Floten (artp.), (14F 9c , [6795104, 1462355] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14622] ), liten udde i sjö, fåtal , 2014 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ), liten strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Paskalamm (15F 3c , [68175, 14648] ), diken vid vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Oreälven-utloppet (artp.), (14E 5g , [6779454, 1434039] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777029, 1436636] ), noterad , 2019 (Björn Cederberg)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ), fattigmyr, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kullstjärnarna (artp.), (14E 7h , [6788239, 1437596] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Koppången 13 km S Älvho (artp.), (15E 1i , [6807663, 1444865] ), soligent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Unnan/Råstensbäcken (15E 3e , [6819400, 1420970] ), längs bäck, flertal , 2015 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
1 km S Luderbygget (15F 1b , [6808610, 1458990] ), sandig vägslänt, enstaka , 2017 (GHa)
Stormyren (artp.), (15F 1b , [6809547, 1458166] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sigridsmyren (artp.), (15F 3c , [6817542, 1460444] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Mångbergs fäbodar (artp.), (13E 9g , [6749430, 1433804] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Siljansfors försökspark , Äjsjöns NV strand (14E 0d , [6754420, 1419850] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugens NV del (14E 0e , [6751560, 1420270] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,1000 m NO banvaktstugan (14E 0e , [6753210, 1423530] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,170 m NNV Nybruket (14E 0e , [6753780, 1422330] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 80 m V landsvägsbron (14E 0e , [6753980, 1422630] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,330 m SO Lavasdammen (14E 0e , [6754020, 1421850] ), stig, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens V-S strand (14E 0e , [67542, 14216] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 100 m VNV Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754860, 1421140] ), 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), fuktig betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), blötmyr, spridd över myren , 2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Norr om Hemus (artp.), (14E 3f , [6767427, 1429801] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, 2011 (IPt)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Färnäs mot NO (14E 3h , [6766390, 1437190] ), tjärnkant, 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ), vägkant, 2015 (DABS)
Turlok (artp.), (14D 3j , [6767280, 1398021] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen (artp.), (14D 5h , [6776779, 1389137] ), gölkantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), strandkant, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791430, 1398030] ), rik skogsmark, en buske , 2017 (LBr)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Skinnarbodsflioten (14E 8c , [67901, 14106] ), ~refl~ ,myrkant, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
HAMRA

Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ), f.d järnvägsbank, t.rikligt , 2018 (IPt & SNy)
Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), fattigmyr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Söder Gällingshöjden (artp.), (12E 1g , [6657268, 1430351] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), kärr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Åsens nyckelbiotop (artp.), (12E 5d , [6677182, 1416863] ), sluttningskärr med sumpgranskog., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

1 km SV Risåsarna , Bumyran (12E 9j , [6698760, 1447300] ), skogsbilvägkant mot myr, 2011 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.), (13E 1h , [6707381, 1435318] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), ängsmark i skog mot sjö, 2015 (IPt)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), vägkant, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 9b , [6695250, 1407533] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), mosse/kärr, 2008 (HLe)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ), ~refl~ ,älvstrand, 2001 (HLe)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Strax S Svenstjärn (13E 3b , [6718846, 1409140] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Arvs-Nilstjärn (artp.), (13E 3d , [6716725, 1418137] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Lämåstjärnen 500m NV (artp.), (13E 4b , [6721323, 1408644] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Van (artp.), (13E 4b , [6723812, 1409131] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ), ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
Lämåsen/Noret (artp.), (13E 2a , [6710080, 1400640] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
1000 m NV om Jan Massas (12D 8i , [66930, 13903] ), ~refl~ ,väg över sank myr, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Stockholmsdammen (artp.), (13D 3e , [6717790, 1371283] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.), (13D 3i , [6715922, 1390247] ), sumpskog nära sjö, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Hunukölen (artp.), (13D 5j , [6728283, 1398297] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [6791290, 1342360] ), vägkant, 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ), våtäng, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ), ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Digerbodkölen (artp.), (14D 6c , [6781070, 1361760] ), myr, sänka, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794820, 1355300] ), myr, på stig, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
IDRE

Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora