Potentilla argentea ssp. argentea ,  femfingerört

DALARNES FLORA 1949

Potentilla argentea L. -- WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

ta. (-a.), helst i kulturtr., upp till Siljan; eljest spr. (-t.s.), norrut s. Känd fr. alla snr utom Hamra. S., B., Ö. ej s. till Tungsen (Kil.), Furudal!, Skattungbyn (Joh., Wbm), södra del, av Orsa o. Våmhus, Oxberg! o. Gävunda!; Älvdalen älvbygden fl. till Loka!; Liden!, Långö!, Åsen! V. Säfsnäs fl.; övriga snr spr. i älvbygderna åtm. till Fulunäs!; dessutom t.ex. Floberget!, Lövsjön, Håvberget, Andersfors (AL), Sågen! F. Särna Särnabyn!, Älvros!; Idre Idrebyn! - I huvudsak blott synantrop, trol. inhemsk på vissa st. i söder, t.ex. Sjulsbo klint (Dn), Nyberget (2 lok., SAM. 10), Bispbergs klack (AND. & BIRG. p. 314)1, Grangärde: Bullernäset (grönstensbrant, Bj.). - 1 Här dock oviss - hos Sam, står endast Bispberg!

Tillägg 1960

P. argentea. - Ö. Venjan Kyrkbyn (1845 H. v. P.); *Hamra Älvho stn (1950 Bj., 1956 At) - därmed känd fr. alla snr. - Bekräftad på Bispbergs klack (Sj., jfr D.Fl.). - Variationen ej mkt känd, se dock MUNTZING i B.N. 1958 (p. 220).

Tillägg 1970

P. argentea. - V. Tyngsjö v. Bredsjön (Er.). F. Särna Sörberget (At).

Tillbaka