Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr öppen mark, allmän , 1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ), åkerväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Strandmora, väg W707 (artp.), (12G 4h , [6674637, 1535587] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och runt hyttan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.), (12G 5i , [6679351, 1540167] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant mot gårdstun, 2019 (IPt)
Fornby, väg W717 (artp.), (12G 6h , [6682977, 1535867] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Sjövik, väg W709 (artp.), (12G 4f , [6672037, 1529320] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
AVESTA

V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667405, 1519563] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ), torrbacke, 2019 (IPt & SNy)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.), (12G 7b , [6685480, 1509251] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
HUSBY

Näs kungsgård, väg W752 (artp.), (12G 9c , [6695955, 1512464] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ), vägkant / bruksväg, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ), grusplan, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6699086, 1495701] ), gruvområde, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702620, 1495670] ), torrbacke, 2014 (DABS)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Flygfältsrakan Gustafs (artp.), (12F 9h , [6698650, 1486430] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699240, 1473536] ), vägkant, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699386, 1473470] ), längs väg, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ), ruderatmark gamla järnvägsvallen, 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), gräsyta, 2020 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ), torra marker längs stig, 2019 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ), badplatsen, 2018 (SNy)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
Skjutbanan Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710430, 1481850] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ), vägkant mot åker, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Milsbo S, väg W804 (artp.), (13F 0i , [6702672, 1491207] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärn Vika Falun (artp.), (13F 2j , [6710990, 1495170] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Atlasruta (13F 3j ), ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), 2015 (Glenn Costello)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), torrbacke på sand mm, spridd , 2020 (LBr)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712115, 1484637] ), grusplan, vägkant, skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ), torrbacke, 2012 (DABS)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
Skog W910 AV4924 (artp.), (13F 4f , [6721801, 1479748] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), strandnära ängsartad blandskog, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), vägkant, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6729370, 1487950] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), strandkärr och beteshage, spridd , 2016 (LBr)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Kårtäkt sandtag (artp.), (13G 5a , [6727508, 1501958] ), i det gamla sandtaget, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Ålhusbacken (13G 7b , [6736250, 1506690] ), sandig vägkant, tämligen allmän , 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka. (artp.), (13G 7b , [6737202, 1506390] ), på och nedanför kyrkogårdsmur, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Böle (artp.), (13G 8b , [6740306, 1506236] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.), (13G 9e , [6749062, 1520308] ), vägkant, ruderat och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761324, 1514859] ), ängsmark/gräsmatta, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8j , [6743588, 1495269] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ), torr ängsmark, sparsam , 1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo, väg W620 (artp.), (11F 9f , [6645199, 1479560] ), vägkant, rikligt , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), vägkant, 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nor, väg W675 (artp.), (12F 2h , [6662172, 1487734] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, stor , 2017 (IPt & SNy)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, (troligen Stor femfingerört) , 2017 (IPt & SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.), (12F 4g , [6673031, 1480476] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ), gårdsplan, rikligt , 2008 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), vägkant & slänter, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), ~refl~ ,gruvområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), vägkant nedanför sydbrant, spridd , 1986 (HWk)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.), (12F 7a , [6685758, 1453687] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67095, 14570] ), vägkant, allmän , 2004 (AÖg)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6713920, 1467170] ), vägkant, 2011 (IPt)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ), vägkant, 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ), ~refl~ ,ruderatmark, 1996 (JMa)
Djurmo klack (artp.), (13F 3d , [6715681, 1465665] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ), vägkant, 2016 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ), ~refl~ ,bergtag, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466286] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720706, 1468009] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ), torräng, 2011 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ), vägkant, 2012 (IPt)
Källse (13E 7j , [6739073, 1446201] ), gammal skogsväg, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 500 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hisvåla, väg W929 (artp.), (13F 6c , [6734828, 1463109] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västanvik, väg W938 (artp.), (13F 7a , [6735495, 1453272] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737886, 1454379] ), grässlänt, 2012 (Pär Dahlström)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), torr mark, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuven vägkant, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
N polisstationen (14F 0c , [67524, 14627] ), torr gräsmatta, enstaka , 2011 (GHa)
Prästskogsvallen (artp.), (14F 0c , [6752627, 1462679] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rättviks Kyrka (artp.), (14F 0c , [6752912, 1461477] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Vid gamla Posten (14F 0c , [67533, 14631] ), plantering, enstaka , 2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
So om Glistjärna (artp.), (14F 1c , [6757206, 1461759] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), torrbackar,beteshagar,vägrenar, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Baggetorp (14F 1d , [67558, 14673] ), övergivet sandtag, enstaka , 2011 (GHa)
baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ), avlägg, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Sandheden (14F 6i , [67847, 14920] ), vid fritidshus, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14690] ), botten av grustag, enstaka , 2010 (GHa)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ), ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ), f.d. ängsmark, enstaka , 2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67735, 14829] ), ~refl~ ,vid ladruin, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), f.d. fäbod, grässvål, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14694] ), sandig ägoväg, rikligt , 2009 (GHa)
Dalbyn rv301/Sörbodavägen (artp.), (14F 5d , [6777226, 1465490] ), övergiven gårdsplats, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ), banvall, 2009 (GHa)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ), grässlänt, enstaka , 2012 (GHa)
Skålmyra (14F 6d , [67843, 14669] ), f.d. gårdsplats, rikligt , 2012 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodvall fortfarande i hävd, enstaka , 2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ), grusplan, 2009 (GHa)
Dalfors hyttområdet (artp.), (14F 7f , [6788513, 1478553] ), grusplan (småväxta exemplar), 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, enstaka , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ), väg/vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Vångsgärde S-ut strax Ö lv. (14E 4h , [67735, 14360] ), grusig gårdsväg m.kalktorrängsveg, (m.Dian. del.,Hypo.mac.,Briza), 1988 (JEd)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Höglunda (+- sällsynt i Orsa) (14E 5h , [67769, 14371] ), odl.röse, enst! , 1987 (JEd)
Trunna (artp.), (14E 5h , [6777931, 1436690] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa stn. (14E 5h , [6778, 1436] ), spåromr.på sand, 1987 (JEd)
Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778876, 1436208] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
V.Stackmora (14E 5h , [67797, 14383] ), torr vägslänt, 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken v.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ), torräng på sand, enst! , 1987 (JEd)
Fredshammaqr 2 km NO-ut (14E 7j , [67879, 14459] ), torräng i sandig vägkant, 1990 (JEd & LBr)
Djuptjärnskorsningen (artp.), (14F 5b , [6778175, 1459586] ), torr vägren. småväxta exemplar., 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ivarsnäs gård (14F 7a , [67867, 14522] ), grusplan, 1990 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.), (14E 1g , [6758592, 1432316] ), grusslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422380] ), torr ängsmark, sällsynt , 1982 (Göran Thor)
Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6768651, 1431057] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [6768630, 1435500] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vilan S om (artp.), (14D 5h , [6775421, 1385798] ), torr vägslänt, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Skjutbana Ö om Ryssmyr (artp.), (14D 5j , [6778973, 1395749] ), grusplan, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsen hockeybanan (artp.), (14D 9i , [6797121, 1393509] ), stadsmiljö torr mark på hockeyplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsens by (14D 9i , [6797750, 1391790] ), gräsbevuxen betesmark, 2010 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ), torräng, 1987 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Permatsbodarna (artp.), (15D 7i , [6835270, 1393071] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
HAMRA

Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ), stationsområde, tiotals , 2014 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ), ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg, ,frekvens ej bedömd 2005 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusplan, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ), vägkant, 2015 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ), vägkant, 2015 (IPt)
Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ), sandig åkerväg och veteåker, spridd , 2009 (LBr)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ), linda, sandig körväg, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), järnvägsbank nära landfäste bro, 2015 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lerbäcken, 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ), äng-åker f.d, flera , 1988 (HLe & UGn)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ), ~refl~ ,torräng, 2009 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ), vägkant, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Vanlig i Vansbro samhälle (13E 2c , ), gräsmatta, 1988 (HLe & UGn)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Uppsälje vid landsvägen (13E 2d , [67103, 14165] ), vägkant, m.a. , 1991 (HLe & ULe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6711613, 1417340] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6714160, 1420321] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ), vägkant .åkerkant ,gräsmatta, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dala-Järna station (artp.), (13E 3e , [6715283, 1420886] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), grusplan, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Rågsveden hpl. (13E 1a , [67082, 14035] ), bangården, 1995 (IJo)
Bergheden , vid skidstugan (13E 1a , [67085, 14011] ), 1997 (IJo)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [6711550, 1403460] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Lömänget (13D 3i , [6715970, 1391610] ), vägkant, 2019 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [6731450, 1385520] ), banområdet, 100-tals , 2006 (MNo)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ), torrängsparti,betat, rätt rikligt , 1987 (LBr)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

Ö.Ärnäs (14D 1d , [6756, 1368] ), torrbacke v.vägen, 1989 (TLj & LBr)
Torgås (artp.), (14D 2d , [6764166, 1366716] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ), torra betesmarker, 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830934, 1349806] ), 2 plantor/tuvor , 2004 (John Halvarsson)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ), mittsträng i brukningsväg,liten markblotta, sparsamt , 1995 (DABS)
IDRE

Idrebyn i slänt mot landsvägen (DF), (16C 2h , [6864, 1337] ), torr sandslänt, 1988 (JEd)

Dalarnes Flora