Myriophyllum alterniflorum ,  hårslinga

DALARNES FLORA 1949

Myriophyllum alterniflorum DC. [KINDBERG 1877], SAMUELSSON 1920 (Linne 1734, I. G. Clason 1824 (jfr ovan), C. Hartman 1846).

ta.(-a.) i de flesta lägre tr., spr. i högre, ända till fjällbygden. Känd fr. alla snr utom Sollerö o. Säfsnäs. (Delvis trol. förbisedd, okänd t.ex. i Siljan (utom v. Rättvik: Kk) o. de flesta sträckor av själva Dalälven; i Västerdalälven dock ställvis rikl.). - Nordliga lok.: Hamra Vässinkoski, Kvarnsjön (Ad), Storsjön (Lr), Fågelsjön? (se föreg.); Älvdalen fl. till Mossesjön (VEST.), Björnån o. Råsjön (Vd: SAM. 25); Transtrand fl. till Fulunäs! o. Horrmundsjön (Hdn). F. Särna Sildret (bäck)!, Fuluälven (v. Gälgåänget)!, Särnasjön (Lr), Hede- o. Älvrosfjordarna!; Idre Idresjön! (SAM. 25), Östfjällsbrunna, V om Skalbrändåsarna!, Flötningen! (i sjön: Lr); Burusjön!, Lillfjäten!, Foskros!, Töfsinghån (FLD), Töfsingån (ARw.). Högst(?) v. Östfjället, nära 800 m. - Talrika lok. hos SAM. 25, LOH. 38, LUNDQV. 38 (mest ss. »Myriophyllum»; fig. 14*). -'»Wäxer i wäster Dalelfwen under watnet» (LIN.), säkert denna, ehuru synon. tillhör föreg.

 

Tillägg 1960

M. alterniflorum. - Även i *Säfsnäs: St. Ursen (G. Jn). - I Siljans vikar ej s. (bl. a. inom *Sollerö: Lr). - Därmed känd fr. alla snr.

Tillbaka