Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar,åar,dammar, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, spridd , 2013 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), kanalkant, 2013 (DABS)
Gryckens strand NO Mörkmossen (13G 1e , [6705990, 1521250] ), ~refl~ ,sjöbotten, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Stora Hån (artp.), (12F 6i , [6682520, 1491870] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690387, 1467186] ), grund sand/grusbotten i klarvattensjö, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), i sjön, 2015 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ), strand o vattenmiljö, 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
Vallbro (13F 2f , [6714603, 1478736] ), Vallmoraån vid bron, 2020 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Issbäcken (13F 4e , [6721367, 1472488] ), i bäcken, 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ), vatten och kärrdråg längs bäcken, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ), näringsfattig strand, sparsam , 2016 (LBr)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ), ån, 2018 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), i sjön, 2017 (SNy)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön (13G 7b , [6736290, 1506760] ), mjukbotten, vanlig på svärdsjöns mjukbottnar , 2008 (JWk)
Strömmen, vid dammen (artp.), (13G 8a , [6740275, 1502453] ), strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), i ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ), sjö, oligotrof, 2003 (NGu)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), längs ån, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ), sjö/strand, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), strandkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns N-spets (11F 9i , [66491, 14915] ), ~refl~ ,sandstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.), (12F 1g , [6658760, 1483740] ), rel. näringsfattig sjö. sandbotten., 2007 (AJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.), (12F 2h , [6661770, 1486420] ), tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten, stora mängder , 2007 (AJn)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, 2017 (IPt & SNy)
Dammänget (artp.), (12F 5h , [6677356, 1486460] ), strandkant, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
LUDVIKA

Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRANGÄRDE

Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna ,V-Dalälven (13F 2c , [67137, 14621] ), i vatten, flerst. nära södra stranden , 2003 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ), älv, 1996 (JMa)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, rikligt , 2005 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), sjökant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Holgärde (artp.), (13F 6a , [6730203, 1453401] ), noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
RÄTTVIK

Stifsgården, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753032, 1461462] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), strand, 2015 (JJa)
Sundet (14F 0h , [6754054, 1487211] ), strand, 2015 (JJa)
St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skäftringen (14F 1d , [6757500, 1466600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
BODA

Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Andån (14F 5d , [67772, 14665] ), långsamt flytande å, tiotals , 2013 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), 2014 (Johan Svedholm)
Lunden (artp.), (14E 5h , [6776017, 1435736] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [6784440, 1436770] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån Djupnäs (artp.), (14E 9g , [6796501, 1432633] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Skrattabbortjärn (artp.), (15E 0f , [6804499, 1429254] ), 1 , 2019 (Peter Turander)
Unnån Trullbo (artp.), (15E 0g , [6800092, 1430822] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.), (13E 9g , [6747316, 1434127] ), korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749220, 1432974] ), bäck, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken nära utloppet i Ryssån (14E 0d , [6754170, 1419660] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hållbäckens utloppet i Ryssån (14E 0e , [6754040, 1423110] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammen (14E 0e , [67543, 14216] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 900 och 830 m ONO landsvägsbron (14E 0e , [6754380, 1423480] ), 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770942, 1426303] ), noterad , 2017 (Andreas Grabs)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771171, 1425639] ), bäckdrag, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771186, 1425592] ), riklig i kwaisle , 2019 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [6747070, 1409730] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ), å, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ), å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ), blöt rikmyr, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ), strand o vattenväxter, 2020 (SNy)
NÅS

Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
JÄRNA

100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Älgsjöbäcken N Idsjön (artp.), (13E 2b , [6714701, 1405803] ), bäck, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöå, dammen (artp.), (13E 2f , [6714378, 1425680] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,sandbotten i älv, 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gänsen-badet (artp.), (13E 3e , [6718120, 1423451] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Van (artp.), (13E 4b , [6723812, 1409131] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ), ~refl~ ,älvstrand med sand, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Kvarnbäcken S Svantjärn (13E 5c , [6725642, 1412297] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Älven,vid Prästgården (13E 1a , [67068, 14003] ), grund älvstrand, mkt rikligt , 1987 (LBr)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lillsjön (artp.), (12D 9j , [6696985, 1395260] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), i älven, 2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ), bäck, rikligt , 2013 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Gärdån vid järnvägsövergången i Malungsfors (13D 7f , [67370, 13782] ), klart rinnande vatten, tre större bestånd , 2008 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
1 km norr om Lyåns fäb. (13D 9g , [6746390, 1383800] ), damm, rikligt , 1996 (MNo)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), på grunt vatten i älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera individer , 2008 (UGu)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802024, 1346341] ), vid älvkant., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6813297, 1347177] ), tomt vid myr, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns södra del (artp.), (15C 4j , [6824692, 1348333] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, spridd , 2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ), skogsbäck, spridd , 2013 (LBr)
Öresjöns damm (artp.), (15C 7j , [6838440, 1348403] ), i näringsfattig sjö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.), (15C 8h , [6841429, 1338478] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rensjön (15C 9e , [6846, 1324] ), veg.vikar, åar etc., riklig , 1994 (JEd)
Rensjöbrunnan (15C 9f , [6846, 1326] ), veg.vikar, åar etc., riklig , 1994 (JEd)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Lemman (15C 9i , [6846520, 1342960] ), bred myrå, spridd , 2013 (LBr)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.), (15D 6c , [6834382, 1361896] ), sjö, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kimbäcken, NO Hornberget (15D 8d , [6842, 1369] ), myrbäck, t.riklig , 1992 (DABS)
Strax nedströms lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ), i ån, sparsamt , 1992 (DABS)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
S om Öguvallen (16D 1a , [68559, 13530] ), ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6851320, 1309020] ), frodig bäckzon, 1996 (DABS)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ), å och åstrand, spridd , 2013 (LBr)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Flötningssundet (DFl-50), (16C 3c , [68655, 13116] ), grunt kalkpåv. vatten, 1986 (DABS)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ), långgrund sandstrand och å, spridd , 2018 (LBr)
Nedre parkering Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873574, 1343481] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ), vattendrag, spridd , 2019 (LBr)
Grövlan N, Sågliden S (artp.), (16C 6e , [6882748, 1320297] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Lillfjätan vid Kluttjärnen (16C 8j , [6890040, 1347720] ), å, 2018 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), rinnande vatten, rikligt , 1994 (DABS)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Rensjön (16C 9h , [6898500, 1336730] ), strandområde i drift, spridd , 2017 (LBr)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), grunt strömmande vatten, rikligt , 1994 (DABS)
Löskessjöns sydände (16D 6a , [6881660, 1354280] ), grund fjällsjö, riklig , 2013 (LBr)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), videstrandkärr, flerst.rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora