Lonicera caerulea ,  blåtry

DALARNES FLORA 1949

Lonicera coerulea L. BERGMAN 1822, WAHLENBERG 1824 (jfr nedan).

En spontan lokalgrupp på siluren; i övrigt fl. (alltid förv.?). Ö. Boda Osmundsberget rikl. (WG, THED. o.a.; C. 20 ex.: AND. & BIRG. p. 310,)!', Änderåsen 1 ex. (Bg), Gulleråsen 1 snår!'; Ore Oresjöns stränder v. Sörsjön o. Östansjö (KRÖN.), m. kyrkan o. Viken (WG), Vikängen (KRÖN. o.a.)!', Arvet (Cn), Dalbyn (HIs.), delvis identiska lok.?; Orsa v. Enån nedom Enåkvarn (minst 10 ex. på km-lång sträcka, som det tyckes vild, 1948 Bj.). [Rättvik Karlsvik odlad, 1 ex. förv. v. landsv.!; Älvdalen Blyberg (Hgl.)1, av allt att döma icke vild]. - Övriga fynd: S. St. Tuna Hästberg (Bn); Aspeboda Vassbo (v. landsv.)!; St. Kopparberg Korsnäs (1919 N. Th. Nyström); Vika »utefter vägen förbi Stämshöjen» (Hsm), trol. =Strömsbacka . . . n. vägen, 1 ex. (WISTR.), 2 ex. (Svb.); Enviken Rönndalen (backe v. landsv., Env.). B. Ludvika Lyviksberget 1 ex. (Bj.); Grangärde Saxberget (Brn: HARTM. 64, Dhn: WISTR.), inga belägg el. senare fynd. V. Malung »på en odling österut» (Täpp Erik Persson 1930 enl. Bmn); Transtrand Vörderås n. bron, förv. (Sfn). - Närmare utredning tydl. önskvärd i flera fall! Upptäckt 1823 av Wg (enl. dagboken) ; BERGMANS uppg. (utan lok.) synes dock antyda äldre kännedom men kan möjl. avse ngn icke vild förekomst. På Osmundsberget tagen bl.a. av Hällström (jfr P. 104), måhända före Wg? - 1 SAM. 10 (p. 10, 13, 17); här godtogos utan vidare de i Sundborn [här=Vika] o. Grangärde, sedan uteslutna (SAM. 22).

Tillägg 1960

Lonicera coerulea. - Ö. att citera: Osmundsberg (SAM. Exs. 1477); Enån (jfr BJÖRKM.). - Nya subspont. förekomster: S. *Gustafs Hällberget 1 ex. (S. Persson enl. Tr); B. Ludvika Våghalsen (l.c.), Lyviken många ex. (Gösta Eriksson), Öv. Persbo (1 buskage, Bj.); Grangärde Sunnansjö 100-tals ex. i tallskog o. gaa grustag (Bj., Gs o. a.), n. Strötjärn (fru Greta Hammar 1952 enl. Lgn). Ö. *Gagnef Gärdsholn (DAHLIN). [Rättvik n. kyrkan (LINDELL) odlad?]

Tillägg 1970

Lonicera coerulea. - Förv. i *Äppelbo Rågsveden 'Digerånget' (2 stora bestånd) o. Malung i en lövdunge, talr. (Er.). -- Enst. buskar även i Älvdalen v. Västängsbron (nu bortröjd: Fe) o. *Särna-byn v. sjön (AU).

SBT .81 1987

L. caerulea, blåtry. Aspeboda Vassbo, riklig på vägkant (LK). St. Tuna Romme,-N om Rommehed-och -flyg-fältet, i talldunge (LK). Leksand Noret, S om Käringberget, från Hjortnäsvägen till riksvägen, mest i tallskog, något decimerad genom villabebyggelse; Källberget N om Insjövägen, tallhed; mellan Lycka och Vargnäs, 1 ex längs åkervägen, troligen spolierat ca 1978; Tibble N om landsvägen, under bergbrant, enstaka. Sällan odlad och då i äldre trädgårdar (Noret, Lima, Sjugare). Det är svårt att avgöra om populationen delvis är spontan eller om den uteslutande uppkommit genom spridning från odlade ex (allt LK).

Tillbaka