Fumaria officinalis ,  jordrök

DALARNES FLORA 1949

Fumaria officinalis L. - BERGMAN 1822 (Linne 1734).

Gammal synantrop, a.(-ta.) i de flesta kulturtr., annars mer s. Känd fr. alla snr. Norrut a. ännu i södra del, av Ore-Orsa-Våmhus, ta. i Lima (On), även Tisjölandet (Sj.), o. Transtrand (Sfn) åtm. till Gudmundsheden!; Älvdalen fl. till Åsen!; Hamra Tackåsen, Björkberg, Kyrkbyn (1919 Ad). F. tillf.(?): Öjvallberget (Iris Stenberg), Särnabyn (Gunvor Jonsson), Idrebyn 1918!

Tillägg 1960

Fumaria officinalis. - V. a. ännu i Malungs kyrkbygd (Sdn). F. Särnabyn (redan 1845 H. v. P.) måhända bofast.

Tillägg 1970

Fumaria officinalis. - F. stationär åtm. i Särnabyn (1961 At).

Tillbaka