Fumaria officinalis    Jordrök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), trädgårds-och åkerogräs, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ), komposthög, 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Ansta (artp.), (12G 9b , [6695920, 1508702] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), grönsaksland, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant mot åker, 2014 (DABS)
Hyen (artp.), (13G 0a , [6701111, 1502782] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ), jordhög, 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701178, 1488185] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ), potatisland, 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, nysådd gräsyta, 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ), spannmålsåker, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ), vägkant, 2020 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön, Romme (artp.), (13F 0g , [6700180, 1483490] ), åker i träda, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ), schakter längs ombyggnad av riksvägen, 2018 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ), jordhögar, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705297, 1481834] ), industrimark med mindre tippmassor, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.), (13F 1g , [6705339, 1481562] ), nyskapad yta glest beväxt, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Träskogatan (artp.), (13F 1g , [6707368, 1480559] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708715, 1481630] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Barberget (artp.), (13F 1g , [6708970, 1482575] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ), jordhögar, 2020 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ), åkerväg söderut på gammal gödselhög, 2020 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Skjutbanan Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710430, 1481850] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), ogräs i spannmålsåker, 2020 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Djupsänget (artp.), (13F 2h , [6710881, 1486422] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ), matjordshögar, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ), odlad mark, 2011 (DABS)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), trädgårdsdeponi/utkast jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i nygrävd rabatt, noterad , 2016 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), jordhögar, spridd , 2019 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), åkermark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn (artp.), (13G 4a , [6723370, 1501630] ), 2014 (Kalle Bergström)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ), ogräs i åkermark, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ön. Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506890] ), jordhög, 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ), stugtomt, 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ), åker, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ), trädgårdsland, flertal ex , 1986 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Grangärde (artp.), (12F 6a , [6682825, 1454304] ), noterad , 2020 (Per-Ola Björn, Karin Hallmans Rapp)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ), upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [6709770, 1456850] ), Skräpmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ), ~refl~ ,åkerkant leråker, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Övre Österfors (artp.), (13F 4b , [6720695, 1457554] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 10 , 2012 (Magnus Stenmark)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ), upplag, 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ), vägkant, 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740040, 1479080] ), åkerkant, 2018 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ), kornåker, 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ), gräsmatta, 2015 (IPt)
Övermo (artp.), (13F 6b , [6734612, 1456995] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Vargnäs (13F 7b , [6738031, 1458157] ), åkerkant, 2019 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Rättvik, Kommunalkontoret (14F 0c , [6752090, 1462820] ), grävd grop i gräsmatta, flertal , 2016 (GHa)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), jordhög, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ), gräsmatta/rabatt, enstaka , 2017 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), sandig ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.), (14F 1c , [6757458, 1461781] ), åkerkanter, grusväg, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ), jordhög, fåtal , 2010 (GHa)
BODA

Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ), vid uthusvägg, fåtal , 2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ), åker, ymnigt , 2012 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.), (14F 3d , [6767241, 1467563] ), jordhögar, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.), (14F 3d , [6768911, 1467196] ), jordhög, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Änderåsen västra dammen (artp.), (14F 3d , [6768919, 1467236] ), fyllningsjord vid kanten av damm, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Osmundsberg (artp.), (14F 4d , [6770386, 1467668] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), åker, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyb/"Kalkugnarna" (14F 5d , [67769, 14661] ), körspår, enstaka , 2009 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), havreåker, flertal , 2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [6779300, 1465960] ), åker, rikligt , 2011 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ), åker, väl spridd , 2017 (GHa)
Arvet, Kyrkvägen (14F 6c , [67806, 14641] ), potatisåker, rikligt , 2018 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ), gårdsplats, 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), jordhög, enstaka , 2010 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), jordhög, 8 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.), (14F 6d , [6781358, 1467019] ), åker, 7 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ), potatisland, enstaka , 2015 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Vålarna, fäboden (artp.), (14F 4a , [6772477, 1454055] ), naken jord, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SOLLERÖ

Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, herrgården (14E 0e , [6752730, 1422370] ), tomtmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753630, 1422400] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), trädgårdsland, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ), ~refl~ ,jordhög, 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Dysberg södra, busshållplats (artp.), (14D 6j , [6783261, 1399390] ), ohävdad gammal slåttermark, noterad , 2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ), tomt med nyanlagda jordytor, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), tomtmark, bl.a. med jordhög, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), kompost, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671335, 1411773] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ), badplats o nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ), potatisland, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Järna kyrka (artp.), (13E 2e , [6714895, 1421000] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Fd Van station (artp.), (13E 4b , [6723907, 1409187] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Flatbergs-Götjärnen (artp.), (13E 5e , [6726561, 1421121] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Norder Skilflötten V om (13E 0a , [6701380, 1400490] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ), åker, 2014 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung (13D 6h , [67318, 13853] ), jordhög, rikligt , 2010 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ), avfallsanläggning, 2014 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
TRANSTRAND

Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.), (14D 4d , [6771027, 1366719] ), vägkant, gräsmark och ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ), i trädesåker, spars! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora