Fumaria officinalis    Jordrök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), trädgårds-och åkerogräs, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667731, 151694] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667455, 150859] ), komposthög, 2011 (DABS)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [667731, 150710] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670163, 152250] ), grönsaksland, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant mot åker, 2014 (DABS)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [669772, 148728] ), jordhög, 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
STORA TUNA

Dala Airport södra delen (12F 9h , [669948, 148512] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671333, 147073] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670724, 148836] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Djupsänget (artp.), (13F 2h , [6710881, 1486422] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [672023, 148750] ), odlad mark, 2011 (DABS)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), trädgårdsdeponi/utkast jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i nygrävd rabatt, noterad , 2016 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [672803, 148556] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Blixbotjärn (artp.), (13G 4a , [6723370, 1501630] ), 2014 (Kalle Bergström)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ön. Kejsars (13G 7b , [673630, 150689] ), jordhög, 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [675893, 150872] ), stugtomt, 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Åsmansbo (12F 5g , [667719, 148198] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ), trädgårdsland, flertal ex , 1986 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [670977, 145685] ), Skräpmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [671645, 146299] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [671655, 146168] ), ~refl~ ,åkerkant leråker, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672037, 146074] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673431, 148133] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673900, 147213] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [673707, 147951] ), upplag, 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673692, 148206] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Attjärnsbo (13F 8g , [674047, 148356] ), kornåker, 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ), gräsmatta, 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Rättvik, Kommunalkontoret (14F 0c , [675209, 146282] ), grävd grop i gräsmatta, flertal , 2016 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Ingels grustag (14F 1d , [675956, 146899] ), jordhög, fåtal , 2010 (GHa)
BODA

Solberga, Svenskgården (14F 2d , [676252, 146865] ), vid uthusvägg, fåtal , 2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ), åker, ymnigt , 2012 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyb/"Kalkugnarna" (14F 5d , [67769, 14661] ), körspår, enstaka , 2009 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), havreåker, flertal , 2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [677930, 146596] ), åker, rikligt , 2011 (GHa)
Furudal (14F 6c , [67839, 14638] ), gårdsplats, 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), jordhög, enstaka , 2010 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ), potatisland, enstaka , 2015 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, herrgården (14E 0e , [675273, 142237] ), tomtmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [675363, 142240] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)
Hindriksheden (14E 3h , [676722, 143514] ), ~refl~ ,jordhög, 2010 (SJo)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ), potatisland, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142922] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
JÄRNA

Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [671202, 141378] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
ÄPPELBO

Norder Skilflötten V om (13E 0a , [670138, 140049] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ), åker, 2014 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung (13D 6h , [67318, 13853] ), jordhög, rikligt , 2010 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ), avfallsanläggning, 2014 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ), i trädesåker, spars! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora