Draba nemorosa ,  sanddraba

DALARNES FLORA 1949

Draba nemorosa L. - [WAHLENBERG, se nedan] ; KRÖNINGSSVÄRD 1831.

Äldre synantrop(?), s. men lokalt rikt. S. [Hedemora [R], felskrivn. för Säter?]; Säter stadens torvtak o. backarna v. manufakturverket (1.c., jfr B.N. 1839 p. 55), stadens torg (1925 T. Vestergren), Herråkern (1915 Al.), Säters dal (1861 For., o.a.) ett par st. (WISTR.) v. en stig! (SAM. 10), Bispberg!1 (V.Sam.: SAM. Exs. 880); Sundborn Backa' (Hsm), Blixbo fl. Forsström (:) WISTR., o.a.), Skäggheden!', Tofta brunn!'; Korsål (Salt, Ads.); Svärdsjö (1891 J. Gabrielsson), Bengtsheden!1, Boränget o. Borgärdet fl. (Aul.)!1, Kyrkbyn!'; Lumsheden (At (:) SAM. 29). B. Grangärde Grängesberg (Brn: HARTM. 64), Björnhyttan (id.: ib.)!, Nyhammar (1938-42 Lgn). - Från Sundborn-Svärdsjö föreligger endast huvudf.1, fr. Säter blott f. leiocarpal (jfr HARTM. 38), fr. Grängesberg båda. Arten även ansedd som inhemsk o. värmetidsrelikt'. - WG:s lokal, Klothyttan, ligger i Västmanland men räknades förr till Söderbärke. - 1 FRÖDIN i S.B.T. 1917 p. 336 ff.

Tillägg 1960

Draba nemorosa. - S. Svärdsjö Gråsala (1933 Bsm). B. Grangärde alltjämt v. Björnh:n (R. Kjellin) o. Nyh:r (Gs o.a.), även Sunnansjö (1956 Gs). [Ö. Älvdalens kyrkby införd 1928, tagen 1938 (Vd [L]).]

Tillägg 1970

Draba nemorosa (huvudf.). - Ö. *Rättvik Dådran (1960 Hsn); funnen vid sökande efter Alyssum, som ej återsågs på denna dess sista växtplats.

Tillbaka