Cystopteris montana ,  finbräken

DALARNES FLORA 1949

Cystopteris montana (Lam.) Bernh. - SAMUELSSON 1910: Arnell 1897.

Ö. Rättvik Östbjörka (l.c.); Orsa O. stn i ett kärr v. Enån (ROSENDAHL S.B.T. 1913 p. 284), Trunna (Ag), nedom Stenberg (Bj.), allt samma st.? F. Idre Lillfjäten! (HOLMB.).

Tillbaka