Cystopteris montana    Finbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Tina vid f d Tinaby stn, 30 m V jvg, S vägkanten (13F 9c , [67475, 14612] ), snårig igenväxande lövskog, riklig inom 5m2 , 1990 (ABj)
Utby station (artp.), (13F 9c , [6747578, 1461300] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Östbjörka, 1897 (Arn: SAM.1910) * intill kalkbrottet (14F 2c , [67625, 14636] ), i ravinen, ett tätt bestånd ca 1960 (BJÖRKL.1961) * intill bäcken ,endast ca 30 ex kvar , 1987 (TLj o a)
BODA

Jutjärn NV tjärnen (14F 2e , [67633, 14704] ), i källkärr i hyggeskant, ca 10 ex 1985 (LJUNG 1985). , 1985 (TLj)
Ö Kalkbrottet (artp.), (14F 2e , [6763301, 1470088] ), blandsumpskog / örtrika bäckdråg, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67634, 14700] ), intill bäcken i lundvegetation, ymnig 1985 (LJUNG 1985) * , 1989 (SBm o a)
Jutjärnens N-spets, 50 m V om stranden (DBS), (14F 2e , [67634, 14703] ), litet källkärr, ~25 ex , 1985 (TLj)
Dränghagen 900 m SV Boda kyrka (14F 3d , [67656, 14675] ), i bäckdråg i lundartad f d ängsmark, ca 100 ex 1985-87 (LJUNG 1985). , 1987 (TLj)
ORSA

Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 3 lokaler i dalgången, 1985 (Bengt Oldhammer)
Enåns S-sida strax N.Näsgårdarna (DF (Trunna etc.); DBS), (14E 5h , [67776, 14375] ), kalkpåverkad källkärr m. skogsfräken,gullpudra,lundarv, ett par 100 ex , 1985 (JEd)
Enåravinen (artp.), (14E 5h , [6777662, 1437585] ), ravin / sekundär lövnaturskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
”Orsa station i kärr vid Enån”, 1913 (ROSENDAHL i SBT 1913), troligen = Trunna, 1910-t (Ag) - nedom Stenberg, 1948 (Bj) * Enån 1980 (RYN.1984) * Enåns sydsida N om Näsgårdarna (2724 -2625), (14E 5h , [67777, 14374] ), i översilat kärr samt smågrupper i bäckkant, ca 250 ex , 1987 (JEd o a)
Björken mot älven ca 250 m Ö om bron (14E 7i , [67857, 14423] ), i två mindre bäcksänkor, riklig , 1987 (JEd)
Nederberga (artp.), (14E 7i , [6785703, 1442297] ), 1995 ((sks), Thomas Östlund)

Dalarnes Flora