Cypripedium calceolus ,  guckusko

DALARNES FLORA 1949

Cypripedium calceolus L. - LINNE; 1745 o. 1755 (jfr nedan)

t.s.(-spr.) i siluromr. åtm. förr; eljest s. S. St. Tuna Hästberg (KRÖN.) alltjämt, men spars. (Bn, Bj.); [Falutrakten, se nedan]. B. Ludvika Skepparberg (Ads. o.a.); Grangärde (Isid. Ekman enl. Lb.), Laxsjön (Cgn), Gänsberget (Lr). Ö. Gagnef Nordbäcksbodarna (Li); Ål Bingsboberget (Ählm.), Byngsbodarnat (Wb.), Solarvet (Spe); Leksand Råbäcks fäb. (enl. uppg., Ecs.); Bergsäng (Pn), Lindberg (Iwz o.a.); Rättvik ovan Lerdal (LINDSTR.) ännu 1899-1902, spars. (Gn), Råbergsängarna (Bg), Borni [»Dalby» (WG), se Ore]; Boda Lönnmarken (i stor mängd, Bg o.a., FLORIN), Dränghagen (K. Westm.), Silverberget (Ssm), Osmundsberget (His., THED. o.a.) v. Sinksjön (Iwz), Gulleråsen (LIN. 1755)! i 'laduängarna' (Bg (:) FORSSL. 1: 7 p. 15), Kärvsåsen (Ands.); Ore Dalbyn (WG, His.), Vikängenl (KRÖN. o.a.), Fiskarmyren (Cn), Änderarvet (C. E. Barth), Arvet (Hbm o.a. (:) SAM. 10), Morängens (KRÖN., TOLF o.a.), Furudals (Regnell [L]); Orsa Lindänget (Ld o.a.), Stenberg (Gn), Mickelvål, Åberga (Bk), Kallmora (Cgn) ; Mora Nusnäs (nu utrotad, R. Nordin), »Mora» (And. Andersson [L] ). V. Transtrand (WG), Högstrand 2 lok. (Sfn). F. Särna SÖ om Gammelsätern (1891 ing. Hamngvist enl. An (:) SAM. 17 p. 66, GEETE o.a.), uppåt Bergvallen (d:r 1. Formgren) o. Rörmyrvallen n. Heden (GEETE), Byggningån (i mängd, C. E. Barth); Idre Gäsjöåsen (här 5 å 6 lok. (Bgs.) men spars.: GEETE); ådalen N om Hällsjön (enst., Sne), nedanf. Töfsinghånl (0. Paulsrud enl. Bgs.). - 'Samma lok. som närmast föreg.?

Äldsta uppg. »Fahlun» (LIN. 1745) =Puttbo (Fl. dal.), som sedan utbyttes mot Gulleråsen (LIN. 1755), var härav att döma misstag; ej heller återf. i trakten (KLEFB. 25). - På sina håll illa medfaren, delvis utrotad. Nu fridlyst överallt.

Tillägg 1960

Cypripedium calceolus. - Enstaka lok. kända i S. *Silvberg o. B. *Söderbärke (yppas lämpligen icke); Grangärde ytterligare 2 å 3 (d:o); förr v. Skattlösberg mot Källfallet (SJÖRS 54 p. 13 o. 21, trol. av I. Ekman i D.FI. åsyftad plats). Ö. ny för *Älvdalen (S.B.T. 1955 p. 377) =Nyängen (Mm) = lok. hos FÄRJE (där även antydd fr. Tennån). - Äldre förekomst: »Fahlunt » (LIN. 1745 o. 1755) = *St. Kopparberg Putbo (Fl. dalek.), även uppg. för Källslätten o. Djärvesbo (N. i D. p. 266), allt måhända samma lokal (i D.FL. genom ett förbiseende misstrodd).

Tillägg 1970

Cypripedium calceolus. - S. *Husby Långsh:n i en trädg., ej odlad men trol. kommen med jordfyllning (Tr). Ö. Mora Vattnäs (1964 Grt). Även uppg. för *Bjursås Baggarvet (enl. Klb.) o. *Sollerö (osäker enl. FÄRJE).

Tillbaka