Carex pallens ,  åsstarr

Herbarieexemplar , Naturhistoriska riksmuseet

Tilägg 1970

*C. pallens Frist.: Folkärna (HYL. 66); bestämn. synes dock omtvistlig.

Tillbaka