Carex pallens    Åsstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

"Västanhede ""Vitdammsåsen"" (Möklintaåsen), västsluttningen" (12G 5h , [66793, 15351] ), gles blandskog, 10-tal , 1990 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66821, 15331] ), skogsbryn, ett 10-tal (kontr. H.Harmaja) , 1994 (PDm)
GRYTNÄS

Hyttbäcken 500 m S gården (12G 4f , [66730, 15250] ), V-vänd blockig lövskogssluttning (Conf H.Harmaja), t.riklig , 1992 (JEd)
GUSTAFS

Villsjön (12F 9h , [66958, 14883] ), på deltaavlagring, 1991 (JEd)
Gustafsfältet vid Villsjöns N-sida samt 400 m Ö-ut (12F 9h , [66958, 14884] ), S-exp åsslänt ,gles ngt örtrik barrblandskog med lövinslag, riklig,spridd åtm. 600 m (Conf. Harmaja) , 1991 (JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Djurmo . Utby (13F 2d , [6714560, 1466750] ), slänt mot älven, rikligt , 2009 (IPt)
Utby i älvslänt (13F 2d , [67146, 14669] ), S-exp älvslänt med gles blandskog (Conf. H.Harmaja), rikligt spridd åtm 300 m , 1991 (JEd)
Utby i älvbrinken (artp.), (13F 2d , [6714600, 1466800] ), s-exp. örtrik älvnipa på åssand, noterad , 1991 (Jan Edelsjö)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, riklig. (Conf. H.Harmaja) , 1991 (JEd)
Kyrkbyn vid Hembygsgården (13F 3c , [67192, 14600] ), SV-exp.åssluttn.med örtrik torr tallskog resp öppna röjda sandbackar mot älven, rikligt , 1991 (JEd)
Tallbacken NNO om minnesstugan (artp.), (13F 3c , [6719291, 1460122] ), 10 plantor/tuvor , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Tallbacken, Ö om Minnesstugan (13F 3c , [6719320, 1460110] ), slänt mot f.d.tennisplan, rikligt , 2003 (IPt)
Gagnef, Tallbacken NNO om minnesstugan. (artp.), (13F 3c , [6719320, 1460114] ), tallbevuxen grusås, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tallbacken öst om minnesstugan (artp.), (13F 3c , [6719320, 1460114] ), 2013 (Pär Dahlström)
Gagnefs församlingshem, På en ås invid (artp.), (13F 3c , [6719373, 1460095] ), på glest tallbevuxen ås, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Tjärnaheden, ( nära Smällvedel-lokalen) (13F 4b , [6722, 1459] ), gles tallhed, 1986 (JEd & LBr)
BODA

1,3 km SSV Lenåsen, Tacksvedsbergets östsluttning (14F 2e , [6763811, 1470125] ), örtrik,torr glänta i brant,grovsedimentsluttning, några tuvor (kontr.Harri Harmaja) , 2002 (LBr)

Dalarnes Flora