Arnica montana ,  slåttergubbe

DALARNES FLORA 1949

Arnica montana L. - HARTMAN 1820 (C. M. Blom 1700-t.) - Fig. 14 (en lok. hos SUN. uteglömd).

s. (men lokalt ta.) dels i sydöst, dels i väster. S. Folkärna Nickarvet n. sågen (Lr) ; Grytnäs Askö (Ind., Lr) ; Garpenberg Hagbo (Lr), Pålsbenning!, Ljusfallet (En)!; Hedemora (l.c.) =Brunnsjöberget (WG) näst. utdöd 1823 (Sm) =Smedängen fordom (Blom: KRÖN.); Säter Mattshyttan (G. Viklund o. Dn); Siluberg »Silvberget» (1847 Jhn), Rusgården (H. v. P., Cn) v. Björkljustern (Bn). B. Malingsbo (Tkt), M. bruk ovan skolan (1913 Slv.). V. Äppelbo Risfors äng (An: IND.); Malung Sillerö (Sj.), Sälgåker!, Nordanåkerl, Örarbäcksheden! (FORSSL. 11: 4 p. 38) o. sedan fl. längs älven (c. 10 lok.) till Vallerås (Håk.), även Vallsjösälen (Bmn); Lima S om Tandö samt Rissätra ymn. (Ldn o. Cn: KRÖN.), återf. i Ö. Tandö (An)!, V. Tandö, V. Ofors (Ced.), Ö. Ofors!, Ö. Lillmon!, Heden (13dn), Rissätra (On); Transtrand Röen! (Vd o.a.).

Tillägg 1960

Arnica montana. - S. Silvberg Bondh:n (1951 Tr); *St. Tuna Rommehed (rikl. 1939 Fe). B. Malingsbo alltjämt i Gåsmossen »som skall plöjas» (kyrkoh. G. Haglund), sågs 1951 i friska buketter på kyrkog:n (At). *Ö. Orsa Storstupet (1 grupp 1956 At).

Tillägg 1970

Arnica montana. - S. Garpenberg Kaspersbo (medd. av flera: Dn), även återsedd v. Ljusfallet (tynande: Sj.) samt v. Säter Mattsh:n (Dn) o. Silvberg Rusg:n (Tr o. a.).

Tillbaka