Arnica montana    Slåttergubbe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Ljusfallet, 1910-t (En, Sam) * tynande, 1960-t (Sj) (12G 7f , [66862, 15270] ), skogsglänta, f d slåttermark, ett par grupper , 1989 (PDm)
SÄTER

Mattshyttan, ca 1930-t (G. Viklund, Dn) (12F 7j , [66862, 14951] ), ca 1 km V Laggarbosjön i igenväxande betesmark ,50-100 ex 1988 (SSv, EDn o a) * lokalen röjd, ca 100 ex , 1999 (SJa)
SILVBERG

Bondhyttan i hage, 1951 (Tr) * vägkant längs Smedjebacksvägen, intill gammal hagmark , ca 50 ex varav 4 i blom 1988 (12F 7h , [66871, 14858] ), lokalen röjd och lieslåttrad, ca 100 ex , 1989 (SNy)
Bondhyttan, utmed vägen (artp.), (12F 7h , [6687174, 1485457] ), vägkant, 23 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ), vägkant vid Smedjebacksvägen, 28 blommande ex , 2017 (SNy)
Sjöhagen (artp.), (12F 8h , [6690164, 1488545] ), 7 plantor/tuvor , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gåsmossen ”alltjämt i G. som skall plöjas” 1950-tal (G. Haglund) (11F 8f , [66439, 14794] ), gammal betesmark, ca 10 ex 1986 (TLn), fåtalig , 1991 (TLn)
GRANGÄRDE

Sunnansjö , Tallmogården (12F 5a , [6677, 1453] ), tallskog, 1992 (OSt)
Österdalarna

ÅL

Djuptjärnsbo, Ål s.n (artp.), (13F 5d , [6727290, 1467880] ), slåttermark, 6 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727292, 1467906] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
LEKSAND

Granbergs fäbodvall (13E 6j , [6733450, 1449970] ), gammal linda, 2 ex , 2014 (ÅRy)
Heden Lisshedsvägen (artp.), (13F 6b , [6731290, 1455107] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Åsa Rydell)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.), (13F 6b , [6731292, 1455115] ), 17 plantor/tuvor , 2018 (Pär Dahlström)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.), (13F 6b , [6731292, 1455115] ), äng på tomtmark, 22 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
ORSA

Storstupet, 1 grupp 1956 (At) * ca 200 m Ö om bron (14E 8j , [67906, 14456] ), torr sandig banvall, en 0,5 m2 stor fläck med tät matta av rosetter och enstaka blomstjälkar , 1988 (JEd)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790634, 1445692] ), 80 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

NÅS

Nås (13E 0f , [6704120, 1426780] ), backslänt, 20 blommande , 2015 (MNo)
JÄRNA

Hummelforsen, uppströms (13E 1b , [67052, 14081] ), strandäng, 1995 (IJo)
ÄPPELBO

Västerdalälvens N-strand vid Nederholmen (13E 1b , [67051, 14078] ), örtrik gammal slogmark, nu övergiven och igenväxande, sparsamt på 2 ställen , 1991 (E. Lindén o a:HLe)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), 43 plantor/tuvor , 2010 (Håkan Lernefalk)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 43 plantor varav 3 med blommor ,frekvens m.allm. , 2010 (HLe)
MALUNG

Vägen Ö om älven (13D 2i , [67141, 13920] ), vägkant sandig, 2 ex.+ flera bladrosetter , 1998 (BGM)
Sillerö, ca 1940-tal (Sj) * vid Nils Åhnebrinks (13D 3i , [67159, 13918] ), betad ängsmark nära älven, flera ex , 1988 (LEf o a)
Sillerö vid Sännet efter älven (13D 3i , [67172, 13919] ), flerstädes 1989 (LEf&LFn) -- tre bestånd á ca 20 ex , 1991 (LEf)
Yttermalung strax N om V brofästet (13D 3i , [67198, 13909] ), gammal slåttermark mot älven, få ex , 1989 (SEr)
Örarbäcksheden, ca 1910-t (Sam) -- vid stig ner mot älven (13D 4i , [67231, 13901] ), få ex , 1989 (PEr o a)
Gärdsås i N-delen av byn vid Buska (13D 6f , [67349, 13792] ), vid åkerkant nära älven, slyuppslag, få ex , 1989 (PEr)
Idbäck vid Almlöfs (13D 6g , [67321, 13839] ), åkerkant, ca 90 blommande ex , 1989 (A-K. Almlöf)
Snörkillingåsen (13D 6g , [6733010, 1383970] ), torr ås nära älven, 3 blommande och 25 bladrosetter , 2004 (MNo)
Vålbergs Fäbod (artp.), (13D 8i , [6741508, 1390768] ), 1 , 2005 (Uno Skog)
LIMA

Västra Ofors (14D 0d , [6751, 1369] ), gammal slåtteräng, 7 ex , 1994 (KPe)
V.Ofors och V.Lillmon (14D 0d , [6751, 1369] ), ängsrester, totalt ca 50 ex , 1993 (K.Persson)
Västra Ofors (14D 0d , [6751600, 1369360] ), gammal slåtteräng, som slåtts de senaste 5-6 åren, 4 st , 1993 (KPe)
V. Lillmon (14D 0d , [67518, 13696] ), fd slåttermark längs åker, 1 ex. , 1990 (L-A. Magnusson)
Västra Lillmon (14D 0d , [6752050, 1369670] ), kraftledningsgata ,tidigare slåtteräng, 50-60 plantor , 1993 (KPe)
Heden, ca 1900-t (Bdn) * vid Norets södra del (14D 0d , [67531, 13694] ), på gammal igenväxt slåttermark nära älven, ett par förekomster med få ex , 1989 (B. Flygar)
S om Tandö, ca 1830-t (Ldn o Cn: KRÖN.1843) * återf. i Ö. Tandö, ca 1870-t (An) * ca 1910-t (Sam) * nära älven (14D 0e , [67500, 13701] ), gammal, nu igenväxande älväng, flera 100 ex , 1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Bäckegården Ö.Tandö Lima (artp.), (14D 0e , [6750001, 1370109] ), 40 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750005, 1370099] ), frisk gräsmark med björk, noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Hakladan Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751303, 1370281] ), noterad , 2020 (Lars-Axel Magnusson)
Hakladan Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751303, 1370281] ), 13 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Blomster Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751543, 1370275] ), 4 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Tolsegendomen Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751844, 1370073] ), 800 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Tolsegendomen Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751844, 1370073] ), noterad mindre antal blommor än år 2019. , 2020 (Lars-Axel Magnusson)
Ö. Lillmon, ca 1910-t (Sam) (14D 0e , [67519, 13700] ), i två ängar efter älven ,hackslogar, den ena nyss övegiven med slyuppslag, den andra välhävdad, t rikl. , 1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Tomtan Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6752031, 1370068] ), 70 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Ö. Lillmon (14D 0e , [67523, 13701] ), björkbeväxt och fint slagen gårdsbacke mot gamla landsvägen, ca 3 m2 , 1989 (L-A. Magnusson, LBr&TLj)
Lima kyrka 150 m SO (artp.), (14D 1d , [6759770, 1367610] ), vägslänt, 15 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Lima Kyrka Slåtteräng (artp.), (14D 1d , [6759776, 1367604] ), 285 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Slåtteräng Lima Kyrka (artp.), (14D 1d , [6759776, 1367604] ), noterad , 2020 (Lars-Axel Magnusson)
Skäggheden (artp.), (14D 2d , [6762150, 1366320] ), vägkant, 12 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Skäggheden (14D 2d , [67622, 13663] ), gårdstun vid ödegård, få ex. , 1995 (R.Gunnarsson, H.Liljedahl)
Skägghed (artp.), (14D 2d , [6762200, 1366305] ), 4 , 2016 (Maja Wressel)
TRANSTRAND

Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.), (14D 5c , [6777255, 1361302] ), stugtomt, betad av kor vid observationen, 2 plantor/tuvor , 2016 (Stina Eriksson)
I byn Vörderås (artp.), (14D 5d , [6777800, 1365900] ), björkslänt mot hus, 2007 (Torbjörn Tyler)

Dalarnes Flora