Galleri
Festuca altissima -- Skogssvingel
Artlokaler
Rättvik , 8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen , brant beskuggad bäckdäld i granskog
Rättvik , 8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn Transtrand , Öjskogsfjället
Venjan, Lybergsgnupen 2022