Festuca altissima    Skogssvingel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [677870, 148970] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, ca 50 tuvor , 2006 (RLu)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [6778715, 1489704] ), brant, beskuggad bäckdäld granskog, 2007 (DABS)
VENJAN

Lybergsgnupen O sluttningen (14D 0g , [67510, 13840] ), grundvattenpåverkad artrik urskogsarted gransluttning, delvis även hygge, 25 ex , 1980 (AGr)
Lybergsgnupen, grundvattenpåverkad, artrik urskogslik gransluttning, ett 25-tal småtuvor på en ganska begränsad yta 1980 (GRAN.1981) * (1646-1846) (14D 0g , [67516, 13846] ), längs 200 m av sluttningen på en dis-tinkt höjdnivå, ca 500 m ö h. De lägst belägna tuvorna ligger på ett kalhygge, tämligen rikligt men luckigt 1981- , 1985 (RYN
1985b o a)
Venjan, Lybergsgnupen, grundvattenpåverkad längs 200 m av sluttningen på en distinkt höjdninvå, ca 500 m ö.h. Mot 1846. (14D 0g , [67516, 13846] ), artrik urskogslik gransluttning. lägst belägna tuvorna ligger på kalhygge, 25-tal , 1980 (AGr)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6751688, 1384622] ), rikligt på hygge intill hässleklocka samt i hyggeskant., tjogtals vippor. , 2001 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Öjskogsfjällets östsluttning vid Åsmyrorna mellan 550 och 640 m ö h (2 lokaler ,inom skilda atlasrutor) (14D 8a , [6794, 1354] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1000-tals blommande ex , 1985 (BRATT 1989)
Öjskogsfjällets östsluttning vid Åsmyrorna mellan 550 och 640 m ö h (2 lokaler) (14D 9a , [6795, 1354] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1000-tals blommande ex , 1985 (BRATT 1989)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)

Dalarnes Flora