Tung bok om hotade lavar och mossor i Dalarna

Efter mer än 20 års arbete ger Dalarnas Botaniska Sällskap ut en bok om Dalarnas hotade och sällsynta lavar och mossor. Den är på över 900 sidor och innehåller flera hundra bilder och kartor. Bara sammanställningen har tagit cirka tio år. I och med att äldre fynduppgifter har kontrollerats kan i många fall slutsatser dras om förändringar och hotbild för respektive art.

Resultatet är inte bara en dokumentation av läget utan också en larmrapport om den biologiska utarmningen, ett av vår tids största men minst uppmärksammade miljöproblem. Om något enskilt hot ska nämnas är det skogsbrukets bristfälliga naturhänsyn - kalhyggena är den riktigt stora boven. Jordbrukslandskapets förändring och vattenreglering har dock varit lika förödande för andra arter.

Knappast någon annan bok i Dalarna ger en sådan inträngande analys av miljöförändringarnas effekter som denna. Men den pekar inte bara ut problemen utan ger också råden som kan rädda mångfalden.

Boken kan även läsas som en naturguide där Dalarnas biologiskt värdefullaste naturområden beskrivs, liksom de intressantaste växtmiljöerna.

Huvudförfattare är Janolof Hermansson. Medförfattare är Lennart Bratt,
Bengt Oldhammer, Tomas Ljung och Rolf Lundqvist.

Layouten är utförd av Ingegerd Kaptens.

För fotomaterial från 1970-talet och framåt står inte minst den nyligen framlidne P. Roland Johansson.

Pris: 200 kr plus frakt.( boken väger över 2,2 kg vilket innebär 140:- porto som paket) och att det därför är bra om beställningar kan hämtas vid våra programpunker eller liknande. Boken kan beställas hos Urban.Gunnarsson@gmail.com , eller staffanjansson@outlook.com