Dalarnas skogs-, hag- och krattfibblor     TORBJÍRN TYLER

Dalafibblor  145 sidor    Introduktion samt nyckel och artbeskrivningar   .pdf - fil

Nyckel           38 sidor    Introduktion samt nyckel   .pdf - fil

                  Hieracium dalecarlicum                            Hieracium  elfdalense