Länkar

Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
På SBF´s sida finns länkar till andra botaniska föreningar i Sverige och utomlands. Här finns också information om Svensk Botanisk Tidskrift, olika programpunkter, landskapsfloror till salu m.m.

Den virtuella floran
En webbaserad flora som administreras av Naturhistoriska Riksmuseet. Här hittar du bilder, beskrivningar och utbredningskartor för alla Sveriges kärlväxter och även uppgifter om tidiga fynd, möjlighet att titta på herbariexemplar i museets samlingar etc.

Botaniska Nycklar

Bilder ur Nordens Flora, C.A.M Lindman
Genom projekt Runeberg har detta botaniska verk, ursprungligen utkommet 1917 (?) gjorts tillgängligt för alla botanikintresserade med Internetuppkoppling.

Artportalen

Studiefrämjandet i Dalarna
Länsstyrelsen
Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan, mykologisk förening för mellersta Dalarna
Dalarnas ornitologiska förening