Viola tricolor ,  styvmorsviol

DALARNES FLORA 1949

Viola tricolor L. - BERGMAN 1822 (Linne 1734).

a.(-allest.) i kulturtr., eljest ta.-spr., i alla snr; uppges dock i Transtrand t.s. (Sfn). Särna o. Idre fl., ända till Grövelsjön (1938 Kj.), Foskros! (FORSSL. I:1 p. 34) o. Lillfjäten! - I huvudsak synantrop, på många håll en karaktärsväxt för lindorna (mindre i slättbygd.). Även som det förefaller inhemsk i klippveget., t.ex. Söderbärke: Kottarsberget (massvis, At), se f.ö. tab. 5! Om skilda raser föreligga är dock okänt; av ff. har blott noterats f. lutescens (fl.). »Funnen en gång vid Hedemora med regulier krona» (IND.).

Tillbaka