Viola riviniana ,  skogsviol

DALARNES FLORA 1949

Viola riviniana Rchb. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (ss. V. canina R sylvatica), INDEBETOU 1879 (V. silvatica), JOHANSSON 1900.

a.-ta. i låglandet (utom slättbygd.), eljest spr. (helst i bergstr.), norrut t.s. Känd fr. alla snr utom Särna. S., B., Ö. ej s. ännu i Ove (till Ärteråsen!), södra Orsa (åtm. kalkområdet, samt Näckådalen enl. Hbs) o. Mora (till Gopshus skog: Vd); Våmhus åtm. Husklitten o. Strandberget!; Vänjan Brintbodarne, Nybodarna, Finngruvan (At), Landbobyns besp.-skog o. V om Ogsjön (Vd); Älvdalen 10 lok. upp till Åsen!; Ribbåsen! (SAM. 17), n. Navarnäs!; Hamra nedom Vässinkoski (Bj.), Älvho, Tandsjöborg (At), Hamra nat.-park (MALMS p. 4-5), Stormora [v.] Grysjöån (AND. & HESS.). V. spr. upp t.o.m. Malung (åtm. östra del.) till Lyberget! (SAM. 17) o. sedan i älvens närhet genom Lima o. Transtrand till Horrmundvalla (Sfn), även Fenning- o. Horrmundbergen!, Hemfjällets sluttn. v. Bompa- o. Millarssätrarna! F. Idre Dikesmyran! - Äldsta sedda ex.: Svabensverk (1846 Jhn). Diverse lok. stå att läsa vid hybriderna samt i tab. 5. - T i l I ä g g: Ore Dalfors (Rqt).

V. riviniana x rupestris. - CEDERGREN 1925 (Hägerström 1879).

S. Silvberg Ulvshyttan (Hm). B. Norrbärke L. Bråfall (CED.). Ö. Bjursås Ljustjärnshagarna (Jn); Rättvik Vikarbyn!; Boda Lenåsen!; Älvdalen Skordberget! V. Floda Kläberget!; Lima Limberget i 'Getskäret'!

 Tillägg 1970

V. riviniana. - Nordl. fynd: Ö. Älvdalen Rensjöreservatet (MALMSTR. p. 89); Hamra Noppikoski (Sj.). V. Transtrand Hamrarna (Er.). F. *Särna Valberget (Ht, Er.); Idre Hammaren (Ht).

Tillbaka