Viola epipsila ,  mossviol

DALARNES FLORA 1949

Viola epipsila Led. (V. suecica). - KRÖNINGSSVÄRD 1843.

spr. (-t.s.) på de flesta håll, traktvis ta. (åtm. i siluromr. o. nordv. höglandet nedom fjällen). Känd fr. alla snr utom Avesta, Grytnäs, Silvberg o. Nås. I norr till Grundagen!, Storsätern! o. Töfsingdalen (ta.: ARw.), säll. nående fjällen: Hemfjället (Vd), Hällsjövåla c. 900 m! (SAM. 17). - Synes vara t.s. både i slättbygd. o. större del. av Västerdalarne, först uppe i norra Transtrand ta. (Sfn). - Äldsta belägg är fr. Grycksbo (1854 Lg). - V. suecica upptogs (av IND.) skild fr. V. pal. *epipsila (=V. epips. hos KRÖN.), kanske p.g. av hybriden?

f. fl. alb.: Hedemora Hamreängar (Re: WISTR.) ; Transtrand Stranden (Sfn).

V. epipsila x palustris. (K. P. Hägerström 1882).

Uppges för 15 snr, fr. By Valla! o. Folkärna Lerbäcken (Lr) ända till Idre Vegån (Bgs.); i Transtrand ej ovanlig (Sfn), i Älvdalen vanligare än V. epipsila (Vd).

Tillägg 1960

V. epipsila. - Även i *Silvberg (5 lok., Bj.).

Tillbaka