Veronica scutellata ,  dyveronika

DALARNES FLORA 1949

Veronica scutellata L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

ta.(-a.) i lägre, spr. i högre tr. (fjälltr. dock s.). Känd fr. alla snr men i de nordligaste föga beaktad: Hamra m. Rullbo o. Fågelsjö (AND. & HESS.) ; Älvdalen fl. till Kyrkbyn o. Klitten!; 4 lok. i norr (se VES'r.) ; F. Särna Särnabyn!, Älvros (Bk) ; Idre Idrebyn!, v. Storån (Sne) !; Storbo (Prs.), Strömshögen (Bgs.)!; Lillfjäten!, ovan Gröthån (Fd: ARW.). - Täml. kulturgynnad (diken, våta stigar o.d.).

f. villosa Schum.: »ta.» liksom huvudf. (IND.), synes dock vara långt mindre a. (2 lok. hos KRÖN. 43), känd fr. 20 snr upp till Orsa Enån (Bk), Vänjan Finngruvan o. Äppelbo Sågen stn (At).

Tillägg 1960

V. scutellata. - F. Idre Fjätvallen (Bj.). - f. villosa: Säter v. Dalkarln (0. En); Gagnef ovanf. Säl (Slv.).

Tillbaka