Veronica officinalis ,  ärenpris

DALARNES FLORA 1949

Veronica officinalis L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

a.(-allest.) utom längst i norr, dock känd fr. alla snr, ännu i Hamra o. norra Älvdalen ta. F. s.: Särna Valberget (Bgs.); Idre Lillfjäten!; Storbo (Yrs.))

f. glabrata Frist.: Älvdalen Holen (1918 Vd). - Samma f.(?) v. Rämshyttan (»nästan glatt», CED. p. 45).

Tillägg 1960

V. officinalis f. fl. alb. - Grangärde Botåsen o. fl., Floda Flen »ymn.» (Gs).

Tillägg 1970

V. officinalis. - F. Idre Gethammaren (Ht), Hammaren (Ht o. a.).

Tillbaka