Veronica longifolia ,  strandveronika

DALARNES FLORA 1949

Veronica longifolia L. -- INDEBETOU 1879: G. W. Sunden [1854].

s., knappast vild (om ej i Avestatrakten?). S. Avesta (IND.) åtm. 1877-80 (Ind.), Djäknehyttan (1917 Lr); Grytnäs Snickarbo (Kng, 1904 In de B.). - I övrigt säkert synantrop (± tillf.): Torsång (Snd. [1854]: IND.), Storsund (häck, 1908 Hsm); Aspeboda Smedsbo (stenmur, 1 ex. 1917)!; St. Kopparberg Gruvriset (förv., 1916 Fd), Korsgården (1916 Tj.), Varggården (1927 E. Åberg), Hälla (v. landsv., 1938 C.-A. Andersson), Åsbo (trol. förv., Ll): Falun ovanf. sockenstugan (1900 Ads.), Stenslund v. 'Lövberget' (Ehr.); Svärdsjö Borgärdet (v. en gård, 1927 N. Jansson); Enviken Klockarnäs v. Hagtjärn (åkerkant, 2 ex. 1917 Env.). Ö. Rättvik Kungshols kvarn (1921 Bg). V. Lima »förv. vid en del gårdar» (On).

Tillägg 1960

Veronica longifolia. - Förv. (±tillf.?). S. *Borlänge Lusmyren enst. 1952 (Tr); St. Kopparberg Vargg:n ännu 1949 (J.-E. Svärd). *B. Ludvika Ickorrbotten (1958 Wlr). - Odlad i Särnabyn (At).

SBT .81 1987

Veronica longifolia, strandveronika. Leksand Norsbro,ängsmark mellan älven och Limsjön, 1 ex, möjligen trädgårdsflykting (LK).

Tillbaka