Veronica beccabunga ,  bäckveronika

DALARNES FLORA 1949

Veronica beccabunga L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830.

t.s. nedom Runn (längst i sydöst mer a.). S. By o. Folkärna i älvens närhet ej s. (20 lok.), även n. Hede (Jn) resp. Överbo (Lr); Hedemora Lassbo brunn (KRÖN., Ind.), Hamre (v. Hovran) !, Norshyttan (skogsbäck) !; Husby »fl.» (IND.); St. Skedvi d:o (ib.), Hysta!, Landsbro (v. Hyn)!, Skinnarbo! (WISTR.), L. Klingsbo (P. Carlström enl. Wn); Säter Säters dal (An (:) IND., Re), Nordalen (B. Setterlund enl. Ed), Ljusterbro (Dn); Gustafs d:o (Sj.). -- Även uppg. för Leksand Tibble (Arn.).

Tillbaka