Veronica alpina ,  fjällveronika

DALARNES FLORA 1949

Veronica alpina L. -'1H. FRIES 1857: Linne 1734.

F. Idre Städjan (Be: WisTR.), Nipfjället ovan Svens-Foskdal (KELLGR.); Grövelån (1862 Arb.), Storsätern v. vattenfallet!, Salfjället v. Olån (1859 Olss.: ÄHRL. p. 62), d:o mot Grövelsjön! (SAM. 17), Slugufjället (Fd).

»Wäxer allenast i fiällen» (LIN.) kan som synes gälla Salfjället (el. norsk lokal?) ; i Iter nämnes arten ej.

Tillbaka