Valeriana sambucifolia ,  flädervänderot

DALARNES FLORA 1949

Valeriana sambucifolia Mikan fil. (V. excelsa). - LINNE 1755 (ss. V. officinalis), KRÖNINGSSVÄRD 1830 (d:o), IVERUS 1875 (Linne 1734).

a.(-ta.) i alla snr; ngt mindre uppe i norr men ofta nående fjällsidorna (nordligast Rävtjärnsvåla!), ngn gång överstig. skogsgränsen (åtm. Härjehogna!, SAM. 17).

Hit hör (ss. redan IND. trodde) allt som i Dlr. gällt för V. offic.; rätta namnet möter f.ö. redan 1845 (i anteckn. av Ahlm o. H. v. P.). Dock ha b å d a arterna uppgivits av olika förff. (FREND., LUN., MALME, VEST.).

Tillbaka