Vaccinium myrtillus ,  blåbär

DALARNES FLORA 1949

Vaccinium myrtillus L. (Myrtillus nigra). -- HCLPHERS 1762 (Linne 1734).

allest. i alla snr, även på fjällen. - Töfsingdalens allmännaste kärlväxt (ARw.)

f. epruinosum A. & M. blott undantagsvis beaktad: Grönsinka o. Malingsbo ej s. (Slv.), Bog (n. Falun)!, Landbobyn (Vd), Älvdalens krpk »s.» (VEST.), Särnabyn o. Älvros!

f. leucocarpum (Dum.) A. & G.: Söderbärke (FORSSELL p. 142), » Söräng i J. Hanssons hage» (anteckn. av Wsml; Grangärde Hobergs skog (fru Frida Danielsson enl. Sv. Dagbl. 2»/s 1929).

Tillägg 1970

Vaccinium myrtillus f. leucocarpum. - Garpenberg Blåberget (1960 Inger Nykvist enl. Sj.).

Tillbaka