Utricularia intermedia ,  dybläddra

DALARNES FLORA 1949

Utricularia intermedia Hayne. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734?).

ta.-a. främst i skogstr., uppe i norr dock t.s. Känd fr. alla snr; fl. ännu i Hamra (till Grysjöån: AND. & HESS.), Älvdalen (till Öratjärn!, samt Tyrinäs: VEST.) o. Transtrand (till Fulunäs!). F. Särna Östomsjön (H. Westm.); Idre 2 Kottvallkälla (även blom., Bgs.), Gröveldalsvallen!, Lillfjäten!; Flötningen fl.! (SAM. 34 p. 45), Hammarsjösätern (Prs.), trol. högsta fyndort, minst 712 m. - Åtskilliga sjö-lok. hos SAM. 25. - 1 Lenti[b]ularia i Iter (p. 341) torde vara denna art, av beskrivn. o. sällskap att döma. 2 Idresjön (SAM.25, ej i Sam. katalog) synes gälla U. minor.

Tillägg 1960

U. intermedia. - F. Idre Härjeåsätern (H. & G. En) - ny höjdgräns (mer än 742 m).

Tillägg 1970

U. intermedia. - Ö. Moral Våmh. Rövarberget (i blom 1970 Fe, vid. At). F. Särna Näcksjön (At).

SBT .81 1987

U. intermedia, dybläddra. Leksand Igeltjärnen N om V. Rönnäs; Lappmyran, mellan Åkerö och Heden; Skvin och Lisskvissmyran; Gyllingen i N; Brossens utlopp ovan Brossfors; mellan Salutjärn och Brossen på myr S om Litjärnsberget (allt LK).

Tillbaka