Utricularia australis , sydbläddra

SBT 75

Trollius 17

Utricularia australis, sydbläddra.

Malingsbo Myren SV om badplatsen vid Malingsbosjöns sydända(F.Lind , (bekr. G.Thor)).

Tillbaka