Trifolium hybridum ssp. hybridum ,  alsikeklöver

DALARNES FLORA 1949

Trifolium hybridum L. (TUNELD 1828 p. 442), KRÖNINGSSVÄRD 1831.

Nyare synantrop . (oftast förv.), nu ± a. i de flesta kulturtr., eljest ta. -spr. i alla snr, i Idre åtm. till Flötningen!, Grövelsjön (Kj.) o. Lillfjäten! - »Trol. i senare tider förv.» (I.c.); hade då hunnit upp till mell. Dlr. För spridningens fortgång (=odlingens) saknas belysande data, nämnas kan dock Särna: Storbron 1882 (Hm).

Tillbaka