Trifolium aureum ,  gullklöver

DALARNES FLORA 1949

Trifolium aureum Poll. (T. agrarium). - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

Äldre synantrop; t.s.(-spr.), knappt bofast annat än i sydl. Dlr. S., B., Ö., V. funnen i flertalet snr upp till Älvdalens kyrkbygd (samt Mosseberg tillf. 1912: VEST.), Vänjans kyrkby (1908)1 o. Lima (On), oftast tillf. i vallar (el. från dessa självspridd längs vägkanter etc.). - 0: Garpenherg, Gustafs, Aspeboda, Enviken, Siljansnäs, Våmhus, Säfsnäs, Äppelbo. -- Mera stationär (på backar etc.) i By fl. särskilt längs åsen, t.ex. Kyrkbyn (KRÖN.) ! o. Fullsta! (SAM. 21), Folkärna Jäder (Lr, At), Hedemora o. Säter fl.!, t.ex. Säters dal (1860 An)!, Söderbärke Kolpebo (banskärn., At); Norrbärke v. Glatjärn (CED.), Ludvika åtm. Norrvik (Fd, Gs), möjl. även i Gagnefs kyrkbygd (flera fynd, Hd o.a.). - Hade på 1820-t. nått Falun (KRÖN.), på 1890-t. Siljansbygden; väst- o. nordligare blott 1900-talsfynd.

Tillägg 1960

Trifolium aureum. - Nyare fynd exv. i S. Säter Dalsbyn (1950 0. En); *Gustafs Backa (1957 Tr); B. Söderbärke Kvarnsnäs (Bd); Ludvika Skuthamn (banskärn.) o. Jägarnäs (Bj., Bd); Grangärde Västansjö (Gs) etc. Ö. Älvdalen (jfr FÄRJE) senast v. Mjågen (ymn. på sandbacke: 1959 Fe). V. Floda Flen etc. (Gs).

Tillägg 1970

Trifolium aureum. - Föga nytt: Söderbärke Saxeh:r (1967 Nsv.); även sedd - fr. tåget - v. Gustafs Lisselhaga, Ål n. Insjön o. Malung S. Vålsjön (allt 1961 At).

SBT .81 1987

Trifolium aureum, gulklöver. Rättvik 500 m 0 f d Västgärde stn, riklig längs gamla banvallen (LK).

Tillbaka