Tofieldia pusilla ,  björnbrodd

DALARNES FLORA 1949

Tofieldia pusilla (Michx) Pers. (T. borealis). - WAHLENBERG 1824 (Linne 1734). - Fig 9.

spr.(-ta.) i det nordl. höglandet (incl. fjällen i norr) samt i synnerhet i siluromr.; sydligare s. B. Grangärde »mosse bortom Norhyttan» (Wsm) =Tomossen (LUNDQV. 33), Källfallet o. [Gänsåmyren] SÖ om Gänsen (ib.). Ö. Gagnef Bodarna (M. Linden enl. Klb.); Ål Solarvet (Osn); Bjursås ovan prästgården (Jn)1=Holen! (V. Sam.: SAM. Exs. 502); Siljansnäs (J. Gabrielsson); Leksand (Hm: IND.), m. Ljus- o. Ingersbodarna (B. Laurell); Tällberg i 'Storängen' (Jl), Saluåns mynning (Ecs.) ; Rättvik fr. Västgärde (Mr), Oja (KRÖN.) o. Notmyren (Sj.) spr. upp till Born (Hng)1, Bjutjärn o. Skålbergsmyren (Sj.) o. sedan genom Boda (c. 12 lok.), Ore (till Furudal: Cn) o. Orsa (hela stråket Skattungbyn1-Vångsgärde! ± a.), Orsa dessutom v. Kruppa (Vd), Hornberga (FRÖD. 19), n. Dyversjön!', m. Gevlu o. Dovänget (Eth); Sollerö ön (Jox.) fl.!; Björka (KRÖN.)!, Mångberg!, Gesunda!, även -berget (C. Hartm.); Oradtjärn (Fdn); Mora Morkarlby (Ths), Noret (WisTR.) !, Färnäs (KRÖN.) o.fl. mot Orsa!; Ljugarns sydända (LUNDBL.), n. Rullbo, N. Garberg, Björnarvet (Fdn); Våmhus Kumbelnäs v. Orsasjön (Sp.); n. Näckådalen!, Fjäsko!, Blötsjön (Fd), Dyversjön!, Rymån (H. Westm.) n. Rymnäs!; Vänjan Landbobyns besp.-skog (Vd), Johannisholm (Hm)1, Tandsjö fäb. (ARGS. Il: 1); Älvdalen minst 25 lok. (jfr VEST.) ned till Gåsvarv!, Dysberg!1 o. Mångsbodarna (Csn) ; Hamra fl. (se AND. & HESS. o. MALME), även kring Älvho (Ad, Bj.). V. Äppelbo Kullsberget (D. Kjellin: IND.); Malung »ett o. annat av de högre bergen» (ARos. III:5), Rörkölen (Sj.); Transtrand (WG), Branäs (Csn), Östvalla (Oliv.), Rörkällmyren (TOLF), Högsätern, Piltsätern (Sfn); nedanf. Hem- o. Köarskärsfjällen fl. (id.), Hemfjället (An: IND.) !1, V. Sälen!, Fulunäs!, Sörsjön (Vd). F. c. 50 kända lok., mest utmed älvarna, nående de flesta högre (ej Vedungs-)fjällen; ovan skogsgränsen på Vit- o. Härjehogna!, Hällsjövåla! (SAM. 17) m.fl. - Ytterligare spec.-lok. hos KRÖN., Jon., SAM.1, ARw. o.a. - 1 SAM. 10 p. 25.

Tillägg 1960

Tofieldia pusilla. - B. Grangärde Källfallet 2 lok. (SJÖRS 54 p. 46), Gänsberget (Gs). Ö. Orsa Hardfloten (LUNDQv. 51 p. 155). V. Transtrand Gravkölen (ib. p. 146).

Tillägg 1970

Tofieldia pusilla. - Ö. Mora; Våmh. Bösjö prästskog (Grt), Rövarberget (Fe); Hamra Noppikoski o. SV om Kampmäki (Sj.). V. Transtrand ovanf. Berga (Er.).

Tillbaka