Stachys sylvatica ,  stinksyska

DALARNES FLORA 1949

Stachys silvatica L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734)'.

spr. i Folkare h:d, eljest t.s. fram till Siljan (samt enst. lok. i SV o. NV). S. By Svedbobacken (Lr), Vidön (KRÖN.), Västmossa (A. Ernfors); Valla! (SAM. 21) v. kalkbrottet (Lr); Folkärna-Avesta-Grytnäs spr. (c. 20 lok. mest omkr. älven), t.ex. Krylbo! o. S därom (Lon. 38b), Nickarvet!1, Åsbo!1 (jfr Lox. 42); Garpenberg »kalkgruvorna» (HAGL.) =N om kyrkan (JANS.), Hässlen! (ib.), Långviken, Finnhyttan (Lr) ; Hedemora Sörbo (Lr) ; kring Vikmanshyttan fl. (Dn), Norrhyttan!'; Husby Kloster (KRÖN.) !, Mölnarbo, n. Nordviken, Östansjö, Stigsbo (Lr); St. Skedvi Klackbo!, Västerby!, Hysta!; Säter Dalkarlsnäs (Dz), Simshyttan (At), Säters dal (An o.a.)', Nordalen (KRÖN.), Vålängarna!, Bispberg!'; Silvberg »talr.» (Ads.), Bruntbo (0. Lennerthson), Ulvshyttan (Hm), Sandalen (At); St. Tuna Solklinten (Fd), Buskåker!', väl =Frosthrunnsdalen (FREND.); Borlänge Mjälga (1915 Tj.), Tjärna (Wsm), Forssa!, Båtsta (At); Torsång Norsbo (A. Hellberg); St. Kopparberg Källslätten (Wn o.a.), Skuggarvet (Svb.); Sundborn Hobborn (Ssm); Råberget (KIb.); Svärdsjö Kyrkbyn (Svb.); Uvberget (WIG. p. 512). B. Malingsbo Källhagarna (SIV.); Söderbärke Bromsberget (Lqt), Billsjö, Lexsjöbo, Tvikbo, L. Tolvsbo, Vad, Kottars (At), Prostgården (Enh.); Norrbärke Ljusåsen (Lkt), Göbergets västsida fl. (At), 'Hallars' (Ced.), väl Eldbergsbacken, Flogberget (CED.), Skarviken, Dagkarlsboberget (Bj.), Spräckla kalkbrott (Dhn), Schisshyttan (Lsm (:) KRÖN., o.a.); Ludvika Lorentzberga (Bj.), Lekomberg!, Dröverka (Gs), Norrvik v. 'Hagberget' o. Trollputtbäcken, Fängenhällarna (Fd); Grangärde Gänsberget (Lr). Ö. Gagnef Trolldalen (Ir: FRIES 48); Ål Öv. Heden (Wb.); Bjursås (Cn [1824] KRÖN.); Leksand N. Bergsäng (alsnår) !1• Rättvik sänkan m. Altsarbyn o. ,Gärdebyn (Jn); Boda S. Ockran (Glr); Mora Gopshus skog (Vd). V. Järna Skamsåsen (bland Struthiopteris, mest vitbl., At). - Täml. kulturgynnad (skuggmark v. gårdar o. gruvor). - 1 AND. & BIRG. p. 380 (m. karta). 2 Fl. dal. appendix (andrahandsuppg.?).

f. fl. alb.: blott iaktt. i Järna (se ovan).

Tillägg 1960

Stachys silvatica. - S. Folkärna Dalsberga (MELIN p. 299); Garpenberg Realsbo hage (N. i D. p. 163); Hedemora Bodarna v. kalkbrottet (Bj., Dn); St. Skedvi Gussarvsh:n (Hld); Silvberg ca 10 lok. (Bj.); *Gustafs Solvarbo o. Långhag; St. Tuna Knutsh:n o. Öv. Morbygge fäb.; Borlänge Bullerforsen o. Medväga; *Vika nedom Hällsjöberg; *Aspeboda n. Björsbo (allt Tr). B. Malingsbo N. Bisen (Bj. & G. En); Söderbärke n. Bäckänget, n. Mårtsbo (At); Norrbärke Snösjöns östända, Ludvika Räfsnäs, Högberget etc. (Bj.), Dammsjöberget (G. En), Dalgruvan o. Mossen (iid.), N. Gussjön (Bj. & Nmn) etc.; Grangärde Mässan (G. & H. En), Loforsen v. 'Ormdalen' (Gs), Frötjärnsberget (G. En, Bj.).

Tillägg 1970

Stachys silvatica. - Bättre ingress: spr. (traktvis) i sydl. Dlr., f. ö. mera s. upp till Siljan (o. ngt högre). - S. nordligast: Svartnäs (WIG.). B. Söder- o. Norrbärke spr. (i allt c. 30 lok.).

SBT .81 1987

Stachys sylvatica, stinksyska. Leksand Åsledsberget mot N, längs Glasmästarbäckens övre lopp, nära vägen mot Lycka; Sätra i hasselförekomsten, vid sumpstråk och blockmark; Norr Bergsäng, vägkant; Bastbergs fäb, vägkant (allt LK).

 

Tillbaka