Spergula arvensis ,  åkerspergel

DALARNES FLORA 1949

Spergula arvensis L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

Gammal synantrop, allest. i alla snrs bebodda tr., dock ej så a. uppe i norr: Älvdalens krpk 3 lok. (se VEST.), Hamra krpk ett par (AND. & HESS.) +järnv. fl. (At), Särna o. Idre några!, åtm. till Grövelsjön (Kj.) o. Foskros!

»v. maxima» och v. sativa anges för Norrbärke (se CED.).

Tillbaka