Sparganium natans ,  dvärgigelknopp

DALARNES FLORA 1949

Sparganium minimum (Hartm.) Fr. - THEDENIUS 1855: S. O. Lindberg [1854].

ta.(-a.) i söder o. öster o. ännu kring Siljan, eljest spr.(-t.s.?), i fjällen osäker. Påvisad i alla snr utom Särna. - Lok. i norr o. nordväst: Ö. Ore-Orsa-Våmhus spr. (men okänd i norra del.) ; Älvdalen fl. upp till Kyrkbyn!, Rot (Vd), Öratjärn!; Björnklitt (HESS. 07) o. trol. fl. (VEST.); Hamra Stormora n. Grysjöån (AND. & HESS.), även uppg. för Kvarnsjöns sydända (steril, Ad). V. spr. t.o.m. Malung, även Mo-Myckelberg (Håk.); Lima Bu!, älven v. kyrkan!; Transtrand V. Gusjön, Kallsjön (bäck), Smågan fl. (Sfn). F. Idre Gröveldalsvallen!, högsta säkra fyndort, c. 536 m. - Liksom andra Sparganier i högre tr. nog oftast steril o. ej bestämbar. En del sydliga lok. hos SAM. 25 o. LoH. 38. - T i l l ä g g: Lima Torsborån (S j.).

Tillägg 1970

Sparganium minimum. - F. Idre Ö om Skärvagen (Er., vid. Lr).

SBT .81 1987

S. minimum, dvärgigelknopp. Leksand Limsjön i pöl 1948 (LK).

Tillbaka