Solanum nigrum ssp. nigrum ,  nattskatta

DALARNES FLORA 1949

Solanum nigrum L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (C. G. Roman c. 1750).

Äldre synantrop, t.s. upp till Siljan (ngn gång högre), sporadisk el. tillf. S. By Kyrkbyn 1914 (En), Rosse (l.c.) på slaggvarp (KRÖN. 43) ; Garpenberg d:o (ib.), Intrånget (K. Östlund); Grytnäs Månsbo tillf. (In de B.), Skogsbo 1917, Kyrkbyn (Lr); Avesta (En), Sågbo (Sdn), Älvbro (Lr); Hedemora (IND.) =staden (1874 id., 1903 Hd, o.a.), Vikmanshyttan 1933, Norrhyttan 1920-t. (Dn); Husby Smedby (IND.), Kloster (KRÖN.); St Skedvi Öv.-Sätra tillf. (Sj.) ; Säter (ROMAN), Burhagen (K. Östlund) ; St. Turea Sörbo, Ornäs (enl. elevherb.: Fnd.); Borlänge Kvarnsveden etc. (d:o: id.), Mjälga handelsträdg. 1940-t., Domnarvets järnverk 1930-35 (Bn); Vika Strand o.fl. (Svb.); Falun (IND.) fl. sporadisk (Wn o.a.) ss. Gruvgården 1921 (Jsn), Holmgatan o. Trotsgatan 1930-t. (Ehr. resp. Ad), Skålpussen 1917 (Env.); St. Kopparberg Norslund (Hrt), Myckelmyra (Sp.); Sundborn Kyrkbyn (Ssm); Korså 1918 (At); Svärdsjö Ag 2 ex. 1918 (At). B. Malingsbo M. bruk 1910-12 (SIV.); Norrbärke Smedjebacken på sophögar 1910 (Lkt); Ludvika Norrvik 1946--48 (Gs). Ö. Siljansnäs Hallen 1915!; Leksand Äkerö 1922!, Noret i pot.-land (Ecs.); Rättvik tingshusträdgården 1901-02 (Gn) ; Bingsjö 1947 (Msn) ; Mora Morastrand 1912-15! (1914 Ld) ; Orsa apoteksträdgården 1 ex. 1900 (Astrid Björkman) ; jfr nedan; .Älvdalen Mjågen 1 ex. 1911!, Kyrkbyn 1 ex. 1912 (Vd). V. Nås i trädg. 1927 (G. Falilvik).

f. clilorocarpum (Spenn.) Boiss.: Orsa Maggås flera ex. 1914 (Ag).

Tillägg 1960

S. nigrum. - S. Falun Kyrkbacken 1940-t. (Jsn), ett par st. 1950-t. (enl. elever: Klb.); Svärdsjö Linghed 1948 (Sten Fredriksson), Lumsheden 1934 (Bsm). B. Ludvika staden (sporadisk: Bj., Bd), Brunnsvik 1947-48 (Nmn); *Grangärde Öv. Botåsen 3 ex. 1950, Forstäppan 1959 (Gs). Ö. Älvdalens kyrkby ånyo 1951 (FÄRJE).

Tillägg 1970

S. nigrum. - Alltjämt sedd i Falun (ett par ggr: Mor.); f. ö. inget nytt.

SBT .81 1987

S. nigrum, nattskatta. Mora sedd som trädgårdsogräs flera gånger i Noret och Färnäs men obeständig - (AG).

Tillbaka