Silene latifolia ,  vitblära

DALARNES FLORA 1949

Melandrium album (Mill.) Garcke (M. pratense, Lychnis prat.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (som ) (Linne 1734(?), Wahlenberg 1823).

Gammal synantrop, traktvis spr.-ta. (främst i siluromr.), mestadels dock s. (ofta tillf.). S. Grytnäs Skogsbo (Lr) o. fl. längs åsen (Sdn); Garpenberg Finnhyttan (1920 Lr); Hedemora (1870 Ind.), staden!, Stadsberget, Tviksta, Vikmanshyttan (Dn) ; St. Skedvi L. Klingsbo!; Silvberg »ta.» (Ads.), St. Bråfall (1916 Oliv.); St. Tuna Öv. Svärdsjö (Sj.); Borlänge Kvarnsveden mot Båtsta (Bn) ; Vika Kyrkbyn! o.fl. norröver (mest vid G.D.J.); Torsång Hinsnoret (1923 Ym); Aspeboda (Am.), Karlsvik 1920!; St. Kopparberg Karlberg (1914 Tj.), Stennäset (1904 Hsm), Grycksbo (1892 Hl.); Sundborn o. Svärdsjö ej s. (åtm. 20 lok.) till Svartnäs!; Enviken Klockarnäs (Env.), Tänger (Ehr.), Svabensverk (1846 Jhn). B. Söderbärke Nor (At), Prostgården (Enh.); Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. (c. 40 lok.), åt V till Grängesberg!, Burängsberg (Lr) o. Nyhammar! Ö. Gagnef 'Gråänge' (Hd), Rista (Li); Ål Tunsta!, Öv. Heden (Bs); Bjursås a. (Jn), åtm. 8 lok.!+Sågen (Klb.); alla snr runt Siljan (utom Sollerö fastland?) spr. från Djura (Dgd) till Skattungbyn (Wbm) o. Tallhed (Ced., At), mest i bygderna kring sjön samt i silurstråket (här ta.) ; Boda d:o_ (fl.) ; Ore (Cn); Vänjan Finnbodarna (1916 Vd); Älvdalen fl. (tillf.?), c. 10 lok. till Tyrinäs o. Mosseberg (VEST.); Hamra Älvho (1919 Ad), Tandsjöborg (1946 At). V. Säfsnäs Tyfors 1 ex. 1919 (Bng); Floda Lövsjön (At); Nås n. kyrkan (Jns.); Järna sedd (Wdt); Malung Tällbyn 1931 (Bmn), Grimsåker enst. (Lgn), kyrkan o. Idbäck enst. 1919 (Håk.); Lima Torgås (trädg., On) ; Transtrand Fulunäs!, Sörsjön (Vd) ! F. Särna Foskvallen!; Idre Idrebyn 1913-20! - 0: By, Folkärna, Avesta, Husby, Säter, Gustafs, Malingsbo, Äppelbo. - T i l l ä g g: Ore Dalfors (Rqt).

Säkert sedd - även hybriden? -- redan av Linne, som skriver om Lychnis sylv. (coll.): »variat fl. albo, fl. albo calyce rubro etc.» (Fl. dal.).

Tillägg 1960

M. album. - S. *Säter v. kyrkog:n (1 ex. 1950 0. En). B. *Malingsba Prästg:n (1951 At); Grangärde fl. upp till Kullen (Gs). Ö. Älvdalen Risberg (1952 Pt); Hamra Älvho stn ännu 1950 (Bj.). V. Floda Flen ymn. (Gs); Nås Lindesnäs enst. (1957 Gs); Lima »i närh.af [norr om] Lima» (1845 H. v. P.).

Tillägg 1970

M. album. - S. sporadisk: St. Tuna Duvnäs, enst. (1969 Hj.); Borlänge Domnarvet (1916 H. Gauffin); Aspeboda Olsbacka (1962 At). Ö. Sollerö även på fastlandet (se FÄRJE); Älvdalen senast i Kyrkbyn o. Kittan, enst. (1960 Fe).

SBT .81 1987

Melandrium album, vitblära. Bjursås Ljustjärnängarna i två slåttervallar 1978-79!; Lugnet 1963! (form med skära blommor, hybrid?). Leksand Övermo 1986 (LK). Mora Vattnäs 1977; Färnäs 1978. Obeständig (båda AG).

Tillbaka