Senecio sylvaticus ,  bergkorsört

DALARNES FLORA 1949

Senecio silvaticus L. - HARTMAN 1838 (Kröningssvärd).

spr. i Folkare h:d, eljest t.s. nedom Siljan; i regel tillf. el. sporadisk. S. By o. Folkärna fl. upp till Grönsinka (Siv.) resp. Hällebergsklack (Lr); Avesta Stubbsveden (Sdn); Grytnäs Rutbo (skogsfall, Lr), Garphytteberget (LOH. 42)1; Hedemora »m. Avesta o. Hedemora» (grusgrop, Bk), Grådö bro (d:o, 1948 Lr), Vikmanshyttan (ny tomt, 1946 Dn); Husby (IND.) =Västerby mot Östansjö (1860 An), Stigsbo (Lr); Säter Bispbergs klack (1892(Dan.)!; Silvberg »talr. på berg» (Ads.); St. Kopparberg vägen Grycksbo-Bjursås tillf. (1894 Jn); Sundborn (1848 Stbg); Svärdsjö Linghed (1894 Hng). B. Söderbärke Gärdsjöbohammar (At); Mäsberget (Lr); Norrbärke ovan Ljusåsen (Lkt), Mattsbo v. ställstensbrottet (H. v. P.); Ludvika Högberget (Bj.); Grangärde Laxsjön (Ad). Ö. Gagnef Djurmo klack!; Stopets kraftstation (1919 Ll). - »Stundom på svedjeland i de nedre sockn.» (KRÖN.); alltjämt kulturgynnad (hyggen etc.), men hör hemma på skogsklippor. - 1 Där står » bergkorsört (S. viscosus) », det sista en lapsus.

Tillägg 1960

S. silvaticus. - S. Säter Ovangårdarna på hygge (1949 O. En); *Borlänge Hönsarvsberget (1949 Tr); St. Kopparberg Studsarvet »på fallad mark» (1844 H. v. P.). B. Söderbärke Korsheden i grustag (f. discoideus, 1951 At); Norrbärke Jättbovallen o. Hagge i kraftledn.-gator (1952); Ludvika Gillermarken på park.-plats (1955); Grangärde Burängs-, Logruv- o. Digerbergen (allt Bj.). *V. Säfsnäs L. Älgberget (1957 Gs & Bj.).

Tillägg 1970

S. silvaticus. - - - spr. i Folkarebygden o. Barken-dalen, annars t. s. - - - S. Hedemora Österbyberget (f. discoideus, 1962) o. Tjärnan (1969-70 Dn); Borlänge Hönsberget (FREND. 59 p. 52). B. Söder- o. Norrbärke spr. men sporadisk (12 kända fynd).

SBT .81 1987

Senecio sylvaticus, bergkorsört. Falun stadsparken, invid damm 2 i bäcken stort bestånd 1982, bara ett par ex 1983, ej sedd 1984!; Granv 9 ett ex 1982! Leksand Åsledsberget mot V, stort kalhygge vid vägverkets stenkross, riklig i planteringsgropar och omrörd jord, inkommen 1982; Plintsbergets brant NV Sätra, enstaka i granskogshygge (båda LK).

Tillbaka