Sedum aizoon ,  gyllenfetblad

DALARNES FLORA 1949

Sedum aizoon L. - NEUMAN 1901.

Uppges förv. i Ö. Rättvik (l.c.) på kyrkogårdsmuren (WISTR.) =kyrkan (1886 C. A. Lindblom), komministergården (1888 Hng). Torde vara den art, som under namn av S. telephium omtalas inplanterad 1857 (se WISTR.).

Tillbaka