Saxifraga stellaris ,  stjärnbräcka

DALARNES FLORA 1949

Saxifraga stellaris L. - LINNE 1745 (id. 1734).

t.s.(-spr.) i de nordl. fjällen. F. Särna Fulufjället v. Gälgåns källor! (SAM. 17); Idre v. Grövelån (THED.) n. Storsätern samt v. Grövelsjön (id.: KRÖN.), Olån (Olss. o.a.), Salfjället! (SAM. 17), Långfjället (Olss.)!, Storvätteshogna!, Rävtjärnsvåla (An) !, Slugufjället (An) ! (1.c.).

»växer i fjällen allenast wid bäckar med sin lilla skiöna bloma» (LIN.); sedd i nejden av Grövelsjön (Iter p. 296), där den säges vara »a.» (Olss.).

Tillbaka