Saxifraga cespitosa ,  tuvbräcka

DALARNES FLORA 1949

Saxifraga groenlandica L. - SAMUELSSON 1917 (K. Westman 1904).

Ö. Orsa Storstupet i västra kanjonväggen (1936 Ht). V. Malung Lybergsgnupen (1904 K. Westm., HASSELROT i Acta phytogeogr. XV (1941) P1. 1)!

Någon hithör. kulturform var väl »S. cnspitosa ß palmata» fr. Morgårdshammar (Dhn: WISTR.); ex. föreligga ej (jfr ALMQU. 48).

Tillbaka