Satureja vulgare ,  bergmynta

DALARNES FLORA 1949

Satureja vulgaris Fritsch (Clinopodium vulg.). - HISINGER 1832: id. 1824 (som inhemsk: H. v. Post 1844).

S. Silvberg Bruntbo rikt. i sluttn. mot Långalen (1946 Bengt Larsson, Olof & Kerstin Lennerthson). B. Söderbärke Billsjö 1824 (1.c.) tillf. på varphögar (His. i herb.); Norrbärke Snösjöns kalkbrott (1947 Bj.); [»Långsnaren» (H. v. P.), se nedan]. Ö. Leksand Plintsberg 1934 (i åker, Ehr.) - här liksom v. Billsjö tydl. inkommen (tillf.?).

Då H. v. P. dels ägde svårtydd piktur (vadan Sam. kan ha läst fel), dels hade färdats vägen förbi Långalen (som berör Norrbärke), misstänker jag att hans gamla uppg. gäller just den lokal som nu påvisats där.

Tillägg 1960

S. vulgaris. - Fyndorten v. Långalen (återf. 1953: Bj.) är tvivelsutan densamma som H. v. P:s, av dennes primäranteckn. att döma.,

Tillbaka