Salix lanata ,  ullvide

DALARNES FLORA 1949

Salix lanata L. - KINDBERG 1877 (P. Olsson 1859).

Ö. Älvdalen Klitten (Vd: FLOD.) 1 steril buske (Vd). F. Idre Nipfjället ovan Bolagsvallen, rikt.! (SAM. 17), Hällsjövåla fl.! (ib.), Hällsjön 1 ex.! (FLOD.), Salfjället (Olss.: ib.), Slugufjället (Fd).

Tillbaka